Asociace

 

 

Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s.

 

Preambule

 

Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. (dále Asociace), je dobrovolné nepolitické sdružení jedinců, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu, s cílem dosažení a udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému tělesných cvičení Taijiquan, a Wing chun. Sdružení je otevřeno všem aktivním jedincům bez ohledu na věk, zdravotní stav a profesi, kteří mají zájem pravidelným a dlouhodobým cvičením upevňovat své zdraví a posilovat svoji vitalitu.

 

Poslání sdružení

 

                    1.        Sdružovat jednotlivce, kteří mají zájem aktivně rozvíjet zásady zdravého životního stylu,

                               s cílem udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím systému

                               tělesných cvičení Taijiquan a Wing chun.

                    2.        Vychovávat instruktory systému tělesných cvičení s cílem rozšiřovat základnu aktivně

                               cvičících jedinců.

                    3.        Organizovat osvětovou činnost na téma zdravý životní styl, systematická péče o

                               zdraví, techniky zvládání stresu, a prevence chorob.

                    4.        Vytvořit a aplikovat systém stimulačních cvičení Taijiquan pro tělesně postižené,

                               dlouhodobě nemocné a seniory.

                    5.        Vytvořit a aplikovat systém tělesných cvičení Taijiquan a Wing chun, pro vyvážený

                               rozvoj dětí a mládeže.

 

 

                                                                                             Registrace provedena MV

                                                                                             dne:     27. 2. 2008

                                                                                            

                                                                      

 

 

 

 

                                                                                                                    

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode