Projekt výuky a vzdělávání

 

 

Projekt výuky a vzdělávání

Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu o. s.

a W.L.C. Beroun

 

 

Zahrnuje základní zásady výukové a vzdělávací práce dané v náplni jednotlivých kurzů (obsahu, osnovách učebních textech) na různých stupních a formách vzdělávání. Tím je stanoven rozsah činností vhodných pro jednotlivé druhy cvičení, a bezpečnostní pravidla při praktickém provádění různých pohybových činností.  Projekt je rozpracován na výukové vzdělávací cykly a situace, i na jednotlivé kroky výukových vzdělávacích stupňů. Požadavky na vědeckost, uvědomělost a aktivnost, přiměřenost, postupnost, názornost, soustavnost a trvalost shrnují nedůležitější znaky a zákonitosti vyučovacího procesu (os. A W.L.C Beroun)

Subjekt výuky    

Subjektem výuky je hlavní lektor. (Prošek Josef) Ovlivňuje proces v jeho konkrétní podobě na základě své odborné erudice. Řídí složitý proces osvojování vybraných pohybových dovedností, a vytváří podmínky pro přesné i příjemné učení pohybu. Jeho profesní práce je dána specifičností TV, i obecně platnými požadavky na činnost

Objekt výuky

Objektem výuky je cvičící jedinec, (děti, mládež, dospělí, skupiny, kolektivy školy atd.) kterého ve vhodných organizačních formách učíme správnému provedení daných pohybů. Věnujeme pozornost základním pohybovým úkonům a důležitým pohybovým stereotypům. Cvičící si osvojuje didaktickou formou přednášek určité vědomosti, a nové pohybové návyky a dovednosti. Přičemž všestranně formuje svoji osobnost a vytváří svůj aktivní vztah ke světu, přírodě, společnosti i k sobě samému.

Podmínky

 V obecném měřítku jsou podmínky dány celkovou úrovní života a životního prostředí. Výuka se nejen daným podmínkám přizpůsobuje, ale zároveň je spoluvytváří. Vnější podmínky tvoří úroveň životního prostředí, faktory politické i ekonomické, vědecké, kulturní, duchovní a historické, zdravotní i přírodní. Vnitřní podmínky jsou dány typem školy, (o.s. a W.L.C.) vybavením, velikostí a charakterem kolektivu.

                                                                                            

                                                                                                          Lektor, Josef Prošek

                                                                                                                   

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode