Co se naučí Váš syn ?

 

 

Bojový systém sebeobrany JIU-JITSU

/ základní sebeobrana ,,malý kruh,, Jiu-Jitsu, v bojovém systému Wing Chun.cz  /

Lektor: Josef Prošek

 

Preventivní program

Bojové umění JIU-JITSU pro děti a mladistvé / 6 -17 let

 

Pro draví a bezpečnost, sebeobranu, prevenci a principy ochrany dětí a mládeže

prostřednictvím preventivních výukových programů o.s.

Které odpovědně podporují zdravý pozitivní postoj a sílu charakteru dětí a mládeže inspirací a interpretací smyslu, a pochopení  vyučované sebeobrany hrou, pohybem a rozvojem vzájemné důvěry, spolupráce a metody utužování zdraví, psychické a tělesné kondice zároveň.

 

Co se naučí váš syn / vaše dcera za školní pololetí v základním třídě

sebeobrany Jiu-Jitsu,  /  Wing Chun.cz ?

 

Každý rodič ví jak je důležité chránit své děti před nebezpečím napadení, šikanou, útočným násilím, znásilněním, tyrany a cizími lidmi, únosci, pedofily atd. /

Násilí v každé své podobě přináší nutné zlo a bolest.

Je možné odsoudit všechny jeho formy? Jak předejít a zabránit útočnému násilí, šikaně, přepadení, znásilnění a pod., chlapců a dívek včetně handicapovaných dětí, které se často a velmi snadno stávají oběťmi násilné nebo majetkové kriminality.Zejména nárůst agrese, šikany a fyzického násilí na ulicích, v parcích i domácím prostředí, ve školách a jiných vzdělávacích institucích postihuje děti a mladistvé, jejichž hodnotový systém se teprve utváří a šikanou v jakékoli podobě může být jejich další pohled na společenské vztahy, způsob chování atd., výrazně poznamenán.

Šikana se totiž dotýká nejen osoby agresora a jeho oběti, ale negativně ovlivňuje i ostatní spolužáky, kteří jsou šikanování přítomni, nebo o něm vědí. Přítomností a nečinností, ať již z nezájmu nebo ze strachu, se totiž ostatní děti učí tolerovat násilí a bezpráví s nímž se i v budoucnu setkají.

Nebezpečí působení sociálně patologických jevů / mladistvé delikvence, závislosti a problematiky drog, agrese, šikany atd. / spočívá v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševní a tělesné zdraví obětí.

 

POSLÁNÍ

Je dát dětem, chlapcům a dívkám větší možnost mimo školních aktivit zaměřených k vlastní ochraně zdraví a osobní bezpečnosti, racionální obraně a použití proti napadení./ ve školských zařízeních, na ulici, v parku, doma atd. /Výuka sebeobranného systému Jiu-Jitsu je skutečně nejvhodnější bojové umění pro děti a mládež, a  preventivní příprava proti útočnému násilí, šikaně, vydírání, znásilnění atd.

 

TÉMATICKÁ NÁPLŇ KURZU

Sebeobranný systém Jiu-Jitsu

Výuka základních technik Jiu-Jitsu, vč. závěrečné zkoušky

 

Zaměření na zvyšování psychické a fyzické odolnosti a schopnosti čelit stresovým situacím.

Naučit děti a mládež jak se vyrovnat s hněvem, násilím a strachem, ne u ostatních, ale především sami u sebe. Děti se prostřednictvím bojového umění naučí dovednosti, které mohou bez rizika svého zranění použít proti násilí druhých, a  zároveň i objevit tajemství klidného mírumilovného bytí, a tento klid a mír  pak vyzařovat i do svého okolí.

Zdokonalit mládež v sociálních dovednostech a v umění koncentrace. Kombinace těchto prvků jim pomůže vytvářet vlastní osobnost a prostřednictvím zdokonalování těchto charakterových rysů mohou budovat důvěru v sebe sama, a vytvářet nový stav mysli který je povzbudí k většímu růstu a rozvoji ve všech směrech.

 

Cílem výuky sebeobrany ,, malého kruhu,, Jiu-Jitsu, je seznámit školní mládež s funkčními reálnými psychickými a fyzickými dovednostmi, které mohou bez rizika svého zranění použít v případě ohrožení, a preventivně připravit na možný náročný okamžik setkání s agresivně motivovaným jedincem nebo skupinou útočníků na ulici, v parku, škole apod.  Proto učíme děti a mladistvé jak se vyhnout hádce a vyřešit  konflikt, jak chránit a pečovat o své zdraví a vážit si bezpečí domova, čistě myslet a nenechat se od nikoho týrat. Děti jsou pak zdravé, doma, na ulici a ve škole klidné a inteligentní, otužilé a méně zranitelné. Umí vycítit záměry útočníka, vědí jak uniknout, kdy se bránit, a kdy odejít.

 

 • Cvičení Jiu-Jitsu, Wing Chun.cz a Tai ji Quan přispívají k tělesné zdatnosti, zdraví a psychické pohodě, která nám lidem umožňuje vykonávat každodenní činnosti s plným nasazením. 
 • Vytváří zdařilý start k fyzickému zdraví a psychické pohodě dítěte na celý život.
 • Základy které vznikají rozvojem fyzických dovedností,  koordinací pohybových schopností, tělesné a psychické rovnováhy atd., jsou základem soustavnosti a důslednosti.
 • Cvičení je spojeno s radostí, pohodou a novým přátelstvím
 • Jednotlivé stupně cvičení začínají přípravou a rozvojem dovedností
 • Výuky zahrnují poučení o chování ve skupině, pohybu, a živé cvičební aktivity formou hry a příjemné zábavy, bez nezdravé soutěžní řevnivosti a soupeření.
 • Zmenšuje riziko zdravotních obtíží, a vytváří kondiční základnu pro účast v různých tělesných aktivitách.
 • Děti se naučí kázni, sebekontrole, využití volného času, určení a realizaci cílů.
 • Jsou odolnější, vytrvalejší a zvládají stresové situace.
 • Nepropadají drogám, nikotinu  ani alkoholu.
 • Tím získávají víru ve vlastní síly, kterou si dítě přenáší automaticky i do jiných činností
 • Rozvoj dítěte jeho vzděláváním a socializací ve skupině, a dovednost žít ve formálních společenských institucích.
 • Smysluplné využití volného času dětí a mládeže, ve kterém není prostor pro jakýkoliv vývoj patologických jevů, či vyhledávání drog.a návykových látek.
 • Cílem preventivních programů Asociace je vybudování vnitřní síly a ryzí povahy dětí a mládeže. Výsledkem bude zdravý rozvoj a postoj mladých lidí k dobrým celoživotním návykům a vědomí správného cíle, jímž je jejich vlastní sebezdokonalení

 

OBSAH  VÝUKY SEBEOBRANY JIU-JITSU,  PRO ŠKOLNÍ DĚTI A MLÁDEŽ

 

TEORETICKÁ ČÁST 

Je prezentována názornou formou, v bloku krátkých přednášek

Téma 1 Historie umění Jiu-Jitsu - Nutná sebeobrana – krajní nouze - ublížení na zdraví

Téma 2. Psychologie násilí

Téma 3..Zásady první pomoci / praktikum /

 

PRAKTICKÁ ČÁST 1. / I. pololetí

 • Základní metoda, nácvik a trénink daných pohybů a základních obranných technik
 • Jiu-Jitsu, proti základním konvenčním útokům beze zbraně
 • Technika ,,úskoků ,,
 • Technika pádů, s důrazem na úrazovou prevenci
 • Nácvik postojů, pohyb a údery rukou,
 • Pohyb a údery nohou, blokování rukama a nohama.
 • Nácvik základních technik proti úchopům za ruce, oděv, vlasy atd.
 • Nácvik základních technik proti útokům škrcením a rdoušením
 • Nácvik základních technik na zemi / proti škrcení, kopání, znásilnění atd.
 • Nácvik základních technik proti obejmutí
 • Nácvik základních technik proti japonským klíčům / předloktím ,, kravata,,
 • Nácvik základů blokování proti úderům a kopům

 

PRAKTICKÁ ČÁST  2 / II. pololetí

 • Trénink a zdokonalování již naučených technik.
 • Nácvik hmatů a pák
 • Úderová škola
 • Základní metoda, nácvik a trénink daných pohybů a základních obranných technik  Jiu-Jitsu, proti některým základním konvenčním útokům se zbraní. / boxer, hůl, nůž, pistole
 • Nácvik základní obrany proti ohrožení / útoku / zbraní .
 • obměny a variace
 • Závěrečný test………………………………………………………………..
 • POZOR ! Výuka obsahuje i střelecký výcvik! Mnoho rodičů se ptá – je nutné aby výcvik dětí a mládeže obsahoval střelbu? Má jít především o sebeobranu….  Odpovídám: Vážení rodičové, nezbytné to není ale standardní. Pokud existuje byť i jen mizivá šance, že budou stát proti útočníkovi s pistolí, / nožem / boxerem atd. musí tento typ zbraně sami znát, vědět co dovede a jak dovede být účinná. Jedině tak získají skutečný respekt k střelným zbraním a vyhnou se neuváženým a zbrklým postupům, které mohou stát zdraví i život.

 

Poznámka pro dospělé:

Vážení, jak se zachováte Vy, když se stanete svědky brutálního ponížení člověka člověkem, chcete pomoci, ale bojíte se!  Je to správné? Raději jdete dál a jste rádi, že to nepostihlo Vás samotné. Samozřejmě to neplatí ve všech případech, ale ve většině to je  pravdivé zhodnocení situace a vašeho jednání

 

Ceník kroužku sebeobrany - JIU-JITSU - pro školní děti a mládež / 6-17 let

1 X TÝDNĚ, CENA:  1.300 ,- Kč / ŠKOLNÍ POLOLETÍ

2 X TÝDNĚ, CENA: 1. 990 ,- Kč / ŠKOLNÍ POLOLETÍ

 

Výuková hodina:

Jedna výuková hodina – 60 minut, je jedno ucelené cvičení a komplex daných praktik, které  obsahuje tělesné rozcvičení, nácvik a trénink, cvičení daných sestav, forem a pohybů,

všeobecné a speciální průpravy. První výuková hodina je bezplatná.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode