Filozofie

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Jiu-Jitsu / Wing Chun.cz a psychologie

 

Jak se ubránit ?

Nejlepší obranou proti jakékoliv situaci je, že se do této situace vůbec nedostanete, a tak, se vyhnete zbytečnému konfliktu s lidmi i se zákony. / Ušetříte čas i peníze / Ubránit se bez boje, je jistě vynikající způsob a vrchol snažení většiny sebeobranných bojových systémů. Ale ve většině případů se toto nikdy nepodaří realizovat, a proto se musíme naučit důrazně bránit.

 

U sportovního zápasu platí pravidla, která nebezpečné akce přímo zakazují pod hrozbou diskvalifikace sportovce. Cílem snažení u sportovních disciplín je vítězství.

V sebeobranné situaci na ulici neplatí žádná pravidla a pro většinu útočníků ani žádné ,,fair-play,,. Cílem snažení útočníka je užít si, ublížit, ranit či zabít. Cílem snažení obránce je ubránit se. Otázka ale zní, jak se ubránit ?

 

Etika

Sebeobrana je v ATC, vždy doplněna vedle zákonných norem, čtyřmi základními etickými principy. Každý z principů představuje určitou etickou úroveň boje.

 

I. princip

Muž z vlastní iniciativy, aniž je provokován napadne bez důvodu druhého muže a zabije ho.Eticky je to nejnižší úroveň, ze všech čtyřech úrovní – nevyprovokovaná agrese formou přímého útoku.

 

II.princip

Muž provokuje pohrdavým postojem, urážkou, gestem apod. Nenapadne druhého muže přímo, ale provokuje, aby tento muž napadl jeho. Druhý muž  je vyprovokován k útoku, a je zabit. I když první muž není vinen, tím že by začal fyzicky útočit jako první, je zodpovědný za podněcování a zabití. Mezi  prvním a druhým principem je pouze nepatrný etický rozdíl.

 

III. princip

Muž neprovokuje ani neútočí, ale když je napaden, tak útočníka zabije. Eticky je to obrannější jednání, než obě předchozí. Způsob této obrany není také etický!

 

Jak je vidět, výsledek všech tří principů je vždy stejný – útočník je vždy zabit, nebo vážně zraněn.

 

IV. princip

Muž neútočí ani neprovokuje, ale brání se takovým způsobem a takovou dovedností a kontrolou útočníka, že toho nezabije a ani vážně nezraní.

Ovšem tato úroveň vyžaduje nejen etické úmysly obránce, ale samozřejmě i jeho kvalitní fyzickou, technickou a psychickou přípravu. Tento čtvrtý etický princip je příkladem etické sebeobrany.

                                 Zakladatel, hlavní lektor WLC & ATC, prezident ATC, o.s. J.Prošek

 

 

 

Estetika

 

Estetika bojového sebeobranného systému Wing Chun.cz - je ve své vrcholné a dokonalé mistrovské formě, krásný a elegantní pohyb. Účelnost tohoto pohybu je v tom, že vždy má svůj smysl.

Útočník je neutralizován bez nenávisti, dokonce i s úctou a dokonalým pohybem

                                                                                                               

Filozofie

Mnohá bojová umění mají ve svém názvu zakotven pojem ,,Tao nebo Do“. Taoistické učení, které je přibližováno tu jako filozofie, tu jako náboženství, Tao je ale hlavně praktickým východiskem z lidských otázek, týkajících se vlastní existence. Tento pojem Tao – cesta,  má v bojových uměních několik významových rovin: Je to životní cesta, dráha a způsob života. Je to metoda, prostředek, princip, morálka a spravedlnost. Je to doktrína a podstata učení. ,,Do“ skrývá skutečné umění, umění nalézt správnou cestu životem a nezkaženou životní filozofii.

Harmonie

I. V souvislosti se studiem bojových umění se velmi často / a jenom / hovoří o harmonii. Počínaje vzdáleností mezi obráncem a útočníkem, až po harmonii člověka, jako  vyrovnaného jedince po stránce duševní a tělesné

Proto by měl každý správný žák bojového umění mít čistého nezkrotného ducha, být odvážný a skromný, neměl by se bát žádných překážek ani bolesti. Vše je třeba překlenout, neustoupit a jedině tak zvítězit nad sebou samým. ,,Nad vlastní pohodlností“.

 

Takový jedinec hodnotí realisticky sám sebe i své schopnosti a možnosti. Protože velmi dobře zná své kladné, ale i záporné vlastnosti, má silně vyvinuté morálně-volní vlastnosti.

Proto chce, a umí na sobě pracovat a neustále se zdokonalovat. Podmínkou pro sebezdokonalení je především jeho vlastní píle, vytrvalost i odvaha poprat se se sebou samým.Je to velmi výkonný jedinec ve všech oborech lidské činnosti, který nenalhává nic sobě, ani druhým lidem, což nebývá u všech jedinců stejně rozvinuté.

 

II. Harmonie člověka s jinými lidmi ve společnosti, chybí mnoha lidem. Lidé jsou dnešním složitým životem v tzv. moderní společnosti již od dětství neurotizováni. I jejich děti jsou těmito lidmi neurotizované. Je zde rovněž otázka životních postojů a názorů na jiné lidi. Zde vzniká nekonečný řetěz, který lze jen velmi obtížně přeseknout.

 

III Harmonie člověka s přírodou – všichni jsme součástí přírody a nemůžeme bez ní žít. To je skutečnost, na které nelze nic změnit. Mnozí lidé se bohužel chovají k přírodě a jejímu okolí macešsky, a páchají nenapravitelné škody. Jiní tomu jen trpně přihlížejí. Staří mistři bojových umění říkali: ,,Kdo nežije v harmonii s přírodou, je blázen.“ Touto jedinou větou je velmi výstižně vyjádřen ekologický program, a bez ohledu na to, že slovo ekologie je ,,moderní,, výraz, a dříve nepoužívaný.

 

K sebeobraně člověka dochází vlastně každý den, když ráno vstává, a jde za svými povinnostmi, do školy, práce atd. A cestou neustále přemýšlí, co ho tam kde zlého čeká. Proto se musí člověk sám nad sebou opravdu pravdivě zamyslet nad tím, zda i on sám takové situace nepřipravuje druhým lidem. A tím nevyvolává nevoli ve svém okolí, což může přerůst i vážné konflikty

 

 

Násilí………

.

Násilí v každé své podobě přináší nutné zlo a bolest. Je možné odsoudit všechny jeho formy? Jak se zachováte, když se stanete svědky brutálního ponížení člověka člověkem, chcete pomoci, ale bojíte se!  Je to správné? Raději jdete dál a jste rádi, že to nepostihlo Vás samotné. Samozřejmě to neplatí ve všech případech, ale ve většině to je  pravdivé zhodnocení situace a vašeho jednání.

 

Studenti  Wing Chun.cz vědí, že nesmějí své znalosti boje a sebeobrany zneužít v nesmyslných pouličních rvačkách, protože vědí, proč se učí ovládat své tělo a myl. Proto se studenti Wing Chun.cz učí od úplného začátku ovládat celé své tělo do nejmenších detailů, učí se bojové umění a stávají se opravdovými vládci svého těla. Vědí, jak a kdy použít své přirozené zbraně v případě jakékoliv formy fyzického násilí. Vědí, že jejich povinností je pomoci i druhému, byť neznámému člověku který je obětí útočného násilí. Proto se učí bojovat, aby takovému člověku mohli přispěchat na pomoc a obhájit ve jménu slabšího, který se dostane do pozice utlačovaného, či nespravedlivě trestaného jeho práva, a nastolit spravedlnost.

Jejich snahou není ublížit, zmrzačit či zabít, ale zneškodnit s pomocí co nejjemnějších prostředků ,, agresivního útočníka“. .

 

Jít cestou ,,bojových umění, znamená osvobozovat pouze sebe sama. Cesta ,,bojových umění,, nespočívá v získání opasku, výkonnostních stupňů, vítězství, nebo v zdokonalování technických předností. Ve skutečné cestě ,,bojových umění,, není vítězství ani porážky, jen snaha o vlastní zdokonalení, a zlepšování kvality sebe sama. 

Ať někdy v budoucnosti budete Wing Chun.cz, cvičit, nebo ne, snažte se být  takovými, abyste se za sebe nemuseli stydět, abyste pociťovali radost z radosti druhých, byli upřímní a čestní. Ti z vás, kteří propadnou kouzlu tohoto bojového umění, mi dají za pravdu, když říkám, že přátelství mezi lidmi, důvěra a kamarádství jsou věci, které se nedají nijak nahradit. Nashledanou na prvním tréninku se těší.                     

                               Zakladatel, hlavní lektor WLC & ATC, prezident ATC, o.s. J.Prošek

 

 

                                                                                                                      

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode