Úvod

 

PROFESNÍ SEBEOBRANA

ZÁKLADNÍ SEBEOBRANA PROTI NOŽI, PISTOLI, NEOZBROJENÁ  OBROJENÁ SEBEOBRANA DLE METODIKY WLC & ATC, o.s.

ČÁST I. ,,malý kruh“  JIU-JITSU / WING CHUN.cz

 

Obsah výuky profesní sebeobrany pro pracovníky ochrany osob a majetku.

Absolventi kurzu získají praktické návyky s důrazem na osvojení si efektivních technických prvků, a potupně celého sebeobranného systému ,,malého kruhu,, Jiu-jitsu, které mohou být uplatněny při plnění jejich profesních nebo pracovních povinností, jak v soukromé, tak ve státní sféře. Frekventanti kurzu si kromě vlastní sebeobrany proti napadení zafixují základ metodiky / možnosti a způsoby / chladnokrevného postupu které se realizují určitou mírou násilí v základních oblastech profesní sebeobrany, ,,donucovacích technik,,  / eliminace výtržníka, opilé osoby či pachatele trestné činnosti a pod./ znehybnění, vyvedení, odebrání zbraně atd.

Cílem výcviku je, aby reakce, cit, koordinace, síla, přesnost, rovnováha a ovládnutí bojových aplikací ,, malého kruhu,, bylo za každých okolností instinktivní, bez ohledu na dosažený stupeň výcviku nebo realitu střetného boje.

Základní kurz sebeobranného systému Jiu-Jitsu ,,malého kruhu,, je koncipován do období jednoho roku, který je rozdělen na čtyři základní praktické bloky.

 

DOPORUČENÝ NÁVRH OBSAHU KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ PROFESNÍ SEBEOBRANY:

 

Tématická náplň -   .

 • Profesní sebeobrana pro pracovníky ochrany osob a majetku:
 • Profesní zákroky sebeobranné i donucovací / znehybnění, vyvedení, předvedení….
 • Zbraně a technické prostředky /užití  tonfa, a teleskopu v sebeobraně

Sebeobranný systém Wing Chun.cz

 • Základní výuku tvoří kompletní ,,malý kruh,, univerzálního sebeobranného

systému Jiu-Jitsu, včetně závěrečné zkoušky.

 • Racionální řešení sebeobranných situací za použití nejúčinnějších zákonem dovolených prostředků.

Sebeobrana pro ženy

 • Bude zařazena v případě zájmu organizací, firem atd.

 

Výuka

Dle zájmu, časových možností, potřeb a specializace organizací, firem…………………

Dlouhodobá  / firemní kurz

Týdenní  / firemní kurz

Víkendová / firemní kurz , seminář

STP / speciální tělesná příprava  ………………………………………………………………………………………….

Lektor / Instruktor

Josef Prošek, zakladatel a hlavní lektor WLC Beroun / zal. v r. 1993 / zakladatel , hlavní instruktor a  právní osoba a prezident ATC o.s. Beroun / zal. v r. 2008 /

 

Ověření:

 • Výukový prostor, technické vybavení, osobní pohovory a praktické ukázky aplikací a vhodnosti ,,bojového sebeobranného systému Wing Chun.cz  pro využití v profesní sebeobraně se zaměřením na ochranu osob a majetku.

 

Obsah výuky ke zvýšení tělesné a psychické odolnosti a schopnosti čelit stresovým situacím.  

Soubor používaných  technik ( waza ),,malého kruhu,, Jiu-Jitsu.

 

 1. Nagewaza - způsoby jak zbavit protivníka doteku se zemí, a hodit na zem na záda
 2. Košiwaza – hody pomocí boků ( zdvihnutí, rotace, odhození )
 3. Tewaza – porazy rukou
 4. Ašiwaza – porazy dolní končetinou
 5. Sutemi ( uččari ) - sebeobětování
 6. Osaewaza (torae ) - znehybnění
 7. Šimewaza - škrcení
 8. Kansecuwaza – páčení
 9. Atemiwaza – rány rukama a nohama do vitálních míst

Výcvik obsahuje základní a zároveň nejúčinnější techniky klasického Jiu-Jitsu a Wing Chun.cz. Systém klade důraz na manipulaci s protivníkem a jeho celkové znehybnění. Frekventanti se naučí v ,,malém kruhu,, Jiu-Jitsu, základní chvaty a hmaty, páčivou sílu, navázat kontakt, rychlost a přesnost. Hlavním tématem výcviku je účinnost techniky. Estetika ,,malého kruhu,, bojového sebeobranného systému Jiu-Jitsu – je ve své vrcholné a dokonalé mistrovské formě  krásný a elegantní pohyb. Účelnost tohoto pohybu je v tom, že vždy má svůj smysl. Útočník je neutralizován bez nenávisti, dokonce i s úctou a dokonalým pohybem

 

TEORETICKÁ ČÁST 

• Nutná sebeobrana – krajní nouze - ublížení na zdraví -§ 13 / § 15 / §14 Tr. zák.

• Psychologie násilí

•  Didaktické zásady a metody uplatňované v sebeobraně.

• Zásady první pomoci

 

Toto schéma je zde prezentováno velmi stručně, a slouží jen k informativnímu seznámení

 

PRAKTICKÁ ČÁST 1. BEZE ZBRANĚ

 • Základní metoda, nácvik a trénink daných pohybů, hmatů a chvatů a základních protiútočných technik Jiu-Jitsu, proti základním konvenčním útokům beze zbraně, včetně znehybnění útočníka. / Vyvedení, předvedení atd.
 • Technika ,,úskoků ,,
 • Technika pádů, s důrazem na úrazovou prevenci
 • Nácvik postojů, pohyb a údery rukou, pohyb a údery nohou, blokování rukama a nohama.
 • Páky a stisk různých, velice choulostivých míst na těle, nervové svazky a j.
 • Nácvik základních technik proti úchopům za ruce, oděv, vlasy atd.
 • Nácvik základních technik proti útokům škrcením a rdoušením
 • Nácvik základních technik na zemi / proti škrcení, kopání, znásilnění atd.
 • Nácvik základních technik proti obejmutí
 • Nácvik základů blokování proti úderům a kopům
 • Závěrečný test………………………………………………………

 

OZBROJENÝ ÚTOK

Pokud existuje byť i jen mizivá šance, že vaši zaměstnanci budou stát proti útočníkovi s pistolí, nebo nožem, musí tento typ zbraně sami znát, vědět co dovede a jak dovede být účinná. Jedině tak získají skutečný respekt k střelným a chladným zbraním a vyhnou se  neuváženým a zbrklým postupům, které  mohou stát zdraví i život.

 

PRAKTICKÁ ČÁST  2. PROTI PALNÉ ZBRANI: PISTOLI

 • Základní metoda, nácvik a trénink daných pohybů a základních proti útočných technik  Jiu-Jitsu, proti základním konvenčním útokům s palnou zbraní. Pistolí !
 • Včetně odzbrojení a / zneškodnění / znehybnění útočníka. / Vyvedení, předvedení atd.
 • Nácvik základní obrany proti ohrožení / útoku / střelnou zbraní ,, pistolí,, a její obměny a variace
 • Útok: ze předu
 • Útok: ze strany na spánek
 • Útok: z boku / na ledviny
 • Útok: ze zadu na páteř
 • Útok: ze předu na bok
 • Útok: ze předu s odtlačením
 • Závěrečný test……………………………..

 

PRAKTICKÁ ČÁST  3. PROTI CHLADNÉ ZBRANI: NOŽI

 • Základní metoda, nácvik a trénink daných pohybů a základních proti útočných technik Jiu-Jitsu, proti základním konvenčním útokům s chladnou zbraní. Nožem ! Včetně odzbrojení a / zneškodnění / znehybnění útočníka. / Vyvedení, předvedení atd.
 • Nácvik základní obrany proti ohrožení / útoku / bodnou nebo řeznou zbraní
 • Nácvik obrany proti útoku chladnou zbraní / noži / z osmi směrů

 

 • Útok: vertikální ze shora
 • Útok vertikální ze spodu
 • Útok přímý
 • Útok horizontální sek
 • Útok horizontální zprava do leva a doprava
 • Útok vertikální ze shora
 • Útok vertikální zespoda 
 • Útok přímý  bod
 • Závěrečný test……………………………………..

 

Zařazený výběr technik není samozřejmě vyčerpávající, chybí zde některé další základní prvky technik. Ale i při zvládnutí tohoto minima lze úspěšně řešit většinu sebeobranných situací.

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST  4. OZBROJENÁ SEBEOBRANA

PROSTŘEDKY DONUCENÍ

Základní metody ozbrojeného protiútoku a obrany, proti jedinci a skupině osob se zbraní či beze zbraně. Užití v sebeobraně

 

 1. TELESKOP
 2. TONFA
 3. BOJ NOŽEM

 

A CO NA TO ZÁKON?

V paragrafu 13 trestního zákona  o nutné obraně se mimo jiné říká: ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící, nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem“ ……..

Celá naše společnost by se měla shodnout na tom, že každý pachatel trestného činu loupeže, přepadení, fyzického násilí atd. který vzal do ruky zbraň, musí nést plnou zodpovědnost i za to, že zbraň přepadeného bude použita, v souladu se zákonem, proti němu samému!

Doby oslav zločinců definitivně skončily nejenom na Divokém Západě, odzvoňme jim definitivně i u nás. Bude to dobré pro nás všechny.

PS. Skutečně není mým úmyslem se nijak dohadovat s advokáty, stojícími na druhé straně pomyslné barikády, i když jim není mnohdy co závidět, ale dobře jim tak! Chci jen tím co dělám, ukázat a zároveň apelovat na policejní orgány, státní zástupce a soudce, aby také oni bránily, samozřejmě v mezích zákona, oběti loupeží před násilníky a maximálně respektovali jejich právo chránit svůj majetek, zdraví, nebo dokonce vlastní život.       J.Prošek                                                                               

 

,,Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu“ IČ: 226 81 558  

Lokalita: Králův Dvůr

Adresa: Nad stadionem 342, 267 01 Králův Dvůr

Všechny dotazy a přání směřujte prosím přímo na p. Josefa Proška, telefon: 607 919 927

e-mail: wingchun.prosek@gmail.com

www.taijiquan-beroun.cz      www.sebeobrana-beroun.cz

Jiu-Jitsu je Japonský univerzální sebeobranný bojový systém. Během výuky se absolvent učí kromě vlastní osobní ochrany zdraví a bezpečnosti jak znehybnit zneškodnit i značně většího a silnějšího protivníka, pokud znáte ty pravé chvaty. V Jiu-Jitsu nejde ani tak o žádné údery, či kopy, jako o chvaty a hmaty, páky a škrcení, které složí na zem kohokoliv, bez ohledu na tělesné proporce. Tento sebeobranný systém se doporučuje zejména profesionálům / členy ochranky.

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode