Tabulka s časy jednotlivých cvičení je na záložce Aktuality

 

 

 

Termíny a obsah kurzu TAI -Či od září 2019
Cvičení pro zdraví, sebeobranu a duchovní růst

NOVÝ KURZ TAI-ČI

CVIČÍME TAI-ČI  24 forem styl Yang

PRO MUŽE A ŽENY,  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ / 18 +

od 16. 9. 2019 – do 5.12. 2019

 

Tai Ji Quan / tai-či-čan / 24 forem styl Yang, je základní forma, pevně daných pohybů, kterou cvičící provádí zcela sám, a tím se učí základní návyky a dovednosti, jako je uvolnění, pohyb z ,,těžiště“ a uvolnění síly.

 

Tato ,,moderní“ forma používá převážně pomalé pohyby zaměřené na harmonizaci energie těla a ducha. Oproti jiným systémům cvičení pro zdraví nejen harmonizuje a energizuje celé tělo, ale kromě zdraví přináší skvělou kondici.

 

Návrat do zdravého stavu těla, mysli a ducha je v dnešním uspěchané době základem pro zdraví a fyzickou kondici nás všech. To přináší pocit uvolnění, pohody a chuti do života. Ale pozor! Cvičte soustavně. Neboť nikdy nedosáhnete vytčeného cíle, pokud ,,půjdete tři dny po sobě na ryby a čtyři dny budete sušit sítě“, jak říká stará čínská moudrost.

 

Jako první, se učíte ,,čchi-kung,, nebo-li práci s vnitřní energií. Říká se, že cvičení ,,čchi-kung,, je vnitřní silou / motorem / tai-či. Základní pozice a pravidla, jednotlivé pohyby a cviky sestavy /  postoje, postavení hlavy, těla, končetin / přemístění a přesné provádění jednotlivých pohybů a postupným nácvikem jednotlivých pohybů a poději i celých cviků si postupně osvojovat sestavu v předepsaném pořadí.

 

Po zvládnutí jednotlivých cviků následuje soustředěné úsilí na zvládnutí přesných, pomalých, kruhových nepřetržitých pohybů, koordinaci všech částí těla a harmonie pohybu.

V poslední části kurzu, se učíte koordinaci síly a mysli, dýchání a pohybu, pohybu a kroků, udržování rovnováhy, uvolněnosti a lehkosti pohybu. Koncentraci pozornosti na cvičení a vzájemného působení vnějšího a vnitřního.

 

Zahájení kurzu: 16. 9. 2019 

ukončení kurzu: 5. 12. 2019

Tři měsíce 2x týdně, 28 lekcí / 90 min. lekce /

Cena: 4 000 / 3 500 Kč členové ATC

v centru  Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu,  o. p. s. Beroun

Nad Stadionem 342 Králův Dvůr  tel. 607 919 927

 

Program a časový přehled výuky 1. a 2. stupně Tai Ji Quan 24 forem styl Yang

Tříměsíční kurz obsahuje 14 výukových týdnů. Každá lekce / trénink / cvičení  je procvičována dva týdny, to znamená, že lekce / trénink / cvičení  č.1. se cvičí 4x v průběhu dvou týdnů: každé úterý a čtvrtek. Poté se přejde na lekci / trénink / cvičení  č. 2.  třetí a čtvrtý týden atd.

 

1. Lekce:  16. 9. - 12. 9.  2019

Rozcvičení  + Čchi-kung - 8 kusů brokátu -

Osm trigramů, osm ročních období, osm směrů

 

1. stupeň

1. Zahajovací póza

2. Prohrábnutí hřívy divokého koně

3. Bílý jeřáb rozpíná křídla

4. oprášení kolena

5. Brnknutí na loutnu

6. couvání s ohnutím paže vzad

 

2. Lekce:   17. 9.  - 26. 9. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung - 8 kusů brokátu -

Osm trigramů, osm ročních období, osm směrů

 

0. Opakování forem 1 – 6

Nové formy:

7. Pohlazení pavího chvostu / na levé straně

8. Pohlazení pavího chvostu / na pravé straně

9. Prásknutí bičem

10. Plující oblaka

11. prásknutí bičem

12. Sáhnutí na koně

 

3. Lekce:  1. 10. - 10. 10. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung -

8 kusů brokátu -V systému pozdního Nebe

 

0. Opakování forem 1 – 12

Nové formy:

13. Kop pravou patou

14. Úder na protivníkovy uši

15. Obrat těla a kop levou patou

16. Nízká pozice a stoj na levé noze

17. Nízká pozice a stoj na pravé noze

18. Prohození tkalcovského člunku

 

4. Lekce: 15. - 24. 10. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung -

8 kusů brokátu - V systému pozdního Nebe

 

0. Opakování forem 1 – 18

Nové formy:

19. Bodnutí jehly do mořského dna

20. Blýsknutí paží

21. Obrat těla, obrana úder

22. Odstrčení protivníka

23. Zkřížení rukou

24. závěrečná póza

 

5. Lekce:  29. 10. - 7. 11. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung -

8 kusů brokátu - 64 hexagramů I-ťingu

 

0. Opakování forem 1 – 24

 

2. stupeň - Spojování forem:

 

1. Zahajovací póza

2. Prohrábnutí hřívy divokého koně

3. Bílý jeřáb rozpíná křídla

4. oprášení kolena

5. Brnknutí na loutnu

6. couvání s ohnutím paže vzad

7. Pohlazení pavího chvostu / na levé straně

8. Pohlazení pavího chvostu / na pravé straně

9. Prásknutí bičem

10. Plující oblaka

11. prásknutí bičem

12. Sáhnutí na koně

 

6.. Lekce: 12. 11. - 21. 11. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung -

8 kusů brokátu - 64 hexagramů I- ťingu

 

0. Opakování forem 1 – 12

2. stupeň - Spojování forem:

13. Kop pravou patou

14. Úder na protivníkovy uši

15. Obrat těla a kop levou patou

16. Nízká pozice a stoj na levé noze

17. Nízká pozice a stoj na pravé noze

18. Prohození tkalcovského člunku

19. Bodnutí jehly do mořského dna

20. Blýsknutí paží

21. Obrat těla, obrana úder

22. Odstrčení protivníka

23. Zkřížení rukou

24. závěrečná póza

 

7. Lekce: 26. 11. - 5. 12. 2019

Rozcvičení + Čchi-kung - 8 kusů brokátu -

Osm trigramů, osm ročních období, osm směrů

 

0. Opakování forem 13 – 24

Od dovednosti k porozumění:

1. Zahajovací póza

2. Prohrábnutí hřívy divokého koně

3. Bílý jeřáb rozpíná křídla

4. oprášení kolena

5. Brnknutí na loutnu

6. couvání s ohnutím paže vzad

7. Pohlazení pavího chvostu / na levé straně

8. Pohlazení pavího chvostu / na pravé straně

9. Prásknutí bičem

10. Plující oblaka

11. prásknutí bičem

12. Sáhnutí na koně

13. Kop pravou patou

14. Úder na protivníkovy uši

15. Obrat těla a kop levou patou

16. Nízká pozice a stoj na levé noze

17. Nízká pozice a stoj na pravé noze

18. Prohození tkalcovského člunku

19. Bodnutí jehly do mořského dna

20. Blýsknutí paží

21. Obrat těla, obrana úder

22. Odstrčení protivníka

23. Zkřížení rukou

24. závěrečná póza

 

5. 12. 2019 v 18:30 - slavnostní ukončení, a předání osvědčení o absolvování kurzu Tai Ji Quan..

 

Pro závěrečné hodnocení a předání osvědčení je rozhodující plný počet tréninkových hodin každé lekce, podle tréninkového režimu.

 

KURZY TAI JI QUAN V ROCE 2020

1. Termín: od 3. 1. 2020 – do 26. 3. 2020

2. termín: od 2. 4. 2020 – do  30. 6. 2020

 

Rezervujte si termín na: e-mail: wingchun.prosek@gmail.com

tel: 607 919 927

...........................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

KURZ SEBEOBRANY / WING CHUN

PRO MUŽE A ŽENY,  ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ / 18 +

od 2. 9. 2019 – do 13. 12. 2019

 

Zahájení kurzu: 2. 9. 2019 

ukončení kurzu: 13. 12. 2019

Tři měsíce 2x týdně / 28 lekcí / 90 min. Lekce /

Cena: 4 000 / 3 500 Kč členové ATC

 

PROGRAM PREVENCE kriminality 2019 / 2020

představuje snahu o eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím opakováním. Do prevence kriminality tak spadají veškeré činnosti, které zamezují páchání trestných činů či snižují jejich výskyt.

Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať prostřednictvím omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, tak působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.

 

Právo na obranu sebe samého, své rodina a majetku je jedním ze základních morálních práv každého jedince. Základní zásadou programu je preventivní jednání, uvědomění si možného rizika v případě napadení, emocionální a fyzická sebeobrana.

 

Tříměsíční kurz obsahuje 14 výukových týdnů. Každá lekce / trénink / je procvičována dva

týdny, to znamená, že trénink č.1. se cvičí 6x v průběhu dvou týdnů: v pondělí, ve středu a v pátek. Poté se přejde na trénink č. 2.  třetí a čtvrtý týden atd.

 

Tématickou náplň výuky tvoří racionální řešení sebeobranných situací za použití nejúčinnějších zákonem dovolených prostředků.

 

Co se naučíte?

Zákon a základní pravidla přiměřené obrany:

Co je nutná obrana, krajní nouze, oprávněné použití zbraně, útok a obrana.

 

Základní pohyby

Teorie centrální linie

a) Základní postoje a kroky

b) Základní pohyby rukou a nohou

c) Základní údery – pronikání

d) Základní kopy

e) Chi Sao ( lepkavé ruce )

f) Nuk Sao - nácvik sebeobranných aplikací

 

Program a časový přehled výuky 1. stupně sebeobranného systému – Wing chun

 

1. lekce  9. - 13. 9. 2019

- Rozcvičení

- Základ: Sil Lum Tao – 1. forma / malá myšlenka.

- Základy pohybů rukou a nohou / údery a kopy.

- Párová cvičení - metoda  ,,lepkavých rukou.“

- Daan Chi Sao – jedno-ruční a dvou-ruční Chi Sao.

- Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace

 

2. lekce  16. 9. - 27. 9. 2019

- Rozcvičení  / opakování

- Nácvik / výcvik / trénink

- Párová cvičení - metoda  ,,lepkavých rukou.“ / Pon Chi Sao

- Zachycení a navázání kontaktu.

- Základní kombinace pohybů oběma rukama,

  a jejich využití proti běžným útokům v sebeobranné praxi na ulici.

- Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace

 

3. lekce  30. 9. - 11. 10. 2019

Escrima / forma s údernou zbraní 

- Rozcvičení  / opakování

- Základy a způsoby obrany, útoku a protiútoku s krátkou holí

- 6 základních obranných technik a jejich aplikace

  Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace

 

4. lekce  14. 10. - 25. 10. 2019

- Rozcvičení  opakování

- Párová cvičení - metoda  ,,lepkavých rukou.

- Nuk Sao - Univerzální sebeobranné aplikace. Pokročilé aplikace rukou a nohou.

  Páky, pákové techniky a další základní a pokročilé sebeobranné aplikace / neutralizace a   znehybnění útočníka.

Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace

 

5. lekce  28. 10. - 8. 11. 2019

Tai Ji Quan / tai-či-čan / 24 forem Yang

- Qi Gong – 8 kusů brokátu

- Kondiční cvičení a tvarování těla, dosažení a udržení duševní a tělesné kondice a pevného zdraví prostřednictvím  tělesných cvičení tai-či-čan a čchi-kung.

 

6. lekce  11. 11. - 22. 11. 2019

Obrana proti bodné / řezné zbrani

- Rozcvičení   / opakování

- Párová cvičení - metoda  ,,lepkavých rukou.“

- Zachycení  / navázání kontaktu / znehybnění.

- Obrana proti bodné / řezné zbrani

- Základní sebeobranné aplikace proti útoku bodnou / řeznou zbraní / nožem

  Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace

 

7. lekce  25. 11. - 6. 12. 2019

Obrana proti střelné zbrani

- Rozcvičení  / opakování

- Párová cvičení - metoda  ,,lepkavých rukou.“

- Zachycení , navázání kontaktu, znehybnění.

- Obrana proti střelné zbrani

- Základní sebeobranné aplikace proti ohrožení střelnou zbrani / revolverem /

- Sebeobrana: základní sebeobranné aplikace.

 

6. 12. 2019 v 19.00 - slavnostní ukončení, a předání osvědčení o absolvování kurzu sebeobrany.

 

Pro závěrečné hodnocení a předání osvědčení je rozhodující plný počet tréninkových hodin každé lekce, podle tréninkového režimu.

...........................................................................................................................................................................................................................

PROGRAM CVIČENÍ ÚPOLOVÝCH DISCIPLÍN A SEBEOBRANY PRO ŽÁKY 1. -7. ROČNÍK ZŠ

Momentálně se kurz nekoná z důvodu malého počtu přihlášených účastníků

od 16. 9. 2019  do 29. 1. 2020 / 5 měsícú, školní pololetí

v centru ATC Nad Stadionem 342, Králův Dvůr

 

1.  PRŮPRAVNÉ ÚPOLY

- Přetahy / např. přetahy loktem, pažemi, švihadly atd

- Přetlaky / např. přetlaky dlaněmi, zády, pánví, míčem, pytlem atd

- Úpolové odpory / např. propast, indiánský zápas, podtrhni, šátek atd.

 

PRÚPRAVNÁ CVIČENÍ K TECHNICE PÁDŮ

- Kolébka vzad / nácvik

- převraty ze vzporu klečmo / nácvik

- Pokládání nohou pro vztyk / nácvik

- Úhozy dlaněmi při pádech / nácvik

 

2.  TECHNIKY PÁDŮ

- Pád vzad  / nácvik

- Pád stranou / nácvik

- Pád v před / nácvik

- Pád vpřed kotoulem přes rameno / nácvik

 

NAVAZOVÁNÍ PÁDŮ

- Pád  vzad a pád stranou / nácvik

- Pád  vpřed a pád vzad / nácvik

- Kombinace pádu vpřed, vzad a stranou / nácvik

 

3. STŘEH

- Střehový postoj

- Střehový sed

- Střehový leh

- Střehový klek

 

CVIČENÍ ZDOKONALOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ STŘEHŮ

Smyslem střehu je schopnost regulace vzdálenosti vůči protivníkovi bez oslabení vlastní bojeschopnosti

 

4.  BOJ NA ZEMI

- Technika provedení / nácvik

DRŽENÍ KESAGATAME

- Technika provedení / nácvik

- Boj o nasazení držení / nácvik

 

5. PORAZY

PORAZ ÓGOŠI

- Technika provedení / nácvik

- Boj o nasazení chvatu / nácvik

 

29. 1. 2020. Slavnostní ukončení a předání osvědčení o absolvování průpravných úpolů a sebeobrany. Pro závěrečné hodnocení a předání  osvědčení je rozhodující plný počet tréninkových hodin každé lekce, podle tréninkového režimu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚPOLY - V ROCE 2020

1. Termín: od  3. 2. 2020 – do 28. 6. 2020

Rezervujte si termín na: e-mail: wingchun.prosek@gmail.com

tel: 607 919 927

 

........................................................................................................................................................................................................................................................

KURZY SEBEOBRANY V ROCE 2020

2. Termín: od  3. 1. 2020 – do 26. 3. 2020

3. Termín: od  2. 4. 2020 – do 30. 6. 2020

 

Rezervujte si termín na: e-mail: wingchun.prosek@gmail.com

tel: 607 919 927

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode