Vnitřní řád školy

 

Nezávislá soukromá škola, R.S.B. Profesionální ,,centrum“ tradičních Čínských cvičení pro zdraví a bojová umění  ,,Wing Lam“ Beroun, zal. 1993
Zastoupená hlavním lektorem, zakladatelem školy,  p. Josefem Proškem
IČO: 6946796

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A USTANOVENÍ
I.
Říká se že cvičení bojových umění začíná s rei a dodržováním zásad slušného chování, zdvořilosti a vážnosti vůči nadřízeným a představitelům školy, a končí s rei / Budó wa rei ni hadžimeru rei ni ovaru /, jako projevu úcty učitelům, vychovatelům a rodičům díky nimž jsme tady. Zdvořilost je neodmyslitelnou součástí každého setkání a diskuse. Podstatou profesionálního centra Wing-Lam školy R.S.B., je chování,vystupování a postoj člověka k člověku.
II.
Žák/ student/dochází na výuku včas. Do cvičebního sálu / Tak Kwon / vstupuje řádně oblečen a přezut. Své osobní věci / batohy, boty atd. /odkládá v prostorách k tomu určených. Žáci /studenti / jsou povinni na výuku ,,Taijiquan ,, docházet v předepsaném čistém oděvu – v černých kalhotách a bílém triku. Na výuku ,,Wing chun ,, - v černých kalhotách a černém triku, sálové obuvi a ve stanoveném čase.
III.
Nejen před výukou, ale i v době výuky  je přísně zakázáno požívat alkohol, drogy nebo jiné návykové látky. Porušení tohoto ustanovení bude potrestáno okamžitým vyloučením z kurzu školy, bez  náhrady či vrácení finančních prostředků.
IV.
Během výuky platí přísný zákaz jakéhokoliv  fotografování a pořizování videozáznamů
Neúčast na výcviku se z žádných důvodů z kurzovného neodečítá.
Výuka probíhá ,, za zavřenými dveřmi ,, bez přístupu diváků a cizích osob.
Informace předávané žákům / studentům / nesmějí být žádným způsobem měněny, zkreslovány či zneužity.
V.
Žák / student / se v průběhu výuky zásadně řídí pokyny a instrukcemi instruktora, který vede
cvičení / trénink. S dotazy které se týkají probíraného tématu se žáci na instruktora obracejí ve vhodné chvíli.
VI.
Před výukou / až na opravdu vážné výjimky / je žák / student / povinen vypnout svůj mobilní telefon. V případě, že se  žák /student / nemůže na výuku dostavit, je jeho povinností se předem omluvit vedoucímu cvičení / tréninku.
VII.
V prostorách, školy je přísně zakázáno propagovat, vyučovat nebo se věnovat jiným činnostem, které se netýkají výukového a vzdělávacího programu školy.
VIII.
Pří tréninku / výcviku, reflexní sebeobrany může dojít ,,K UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ Z NEDBALOSTI ,, a k vážnému zranění někoho, kdo útočí, nebo dělá to, co nemá. Jde o případy kdy se zranění nebo vážný úraz způsobí ne úmyslně, ale z nedbalosti. Podle § trestního zákona, je trestaný ten, kdo jinému z nedbalosti ublíží na zdraví, nebo způsobí těžkou újmu na zdraví.¨
Porušení tohoto ustanovení bude ihned potrestáno okamžitým vyloučením z kurzu školy, bez  náhrady či vrácení finančních prostředků.


IX.
Žák / student /  1. ročníku Wing Chun-Prošek.cz., je povinen zúčastnit se teoretického semináře na  téma: §: Nutná sebeobrana - §: Krajní nouze - §:Ublížení na zdraví.
Včetně praktického semináře ,,PRVNÍ POMOCI ,,
Školení jsou v 1. ročnících stejně důležitá a povinná jak pro dospělé, tak pro děti a mládež.¨

X. HYGIENA
Každý žák / student / by měl být čistý, s ostříhanými nehty, bez řetízků, náramků, hodinek a čistým oděvem. Jinými slovy – vedle vnějšího vzhledu by neměl žák / student / ignorovat ostatní žáky /a studenty /, mnoho týdnů nepraný cvičební oděv, je sice vizitkou uživatele, ale navíc to může obtěžovat spolucvičící a dokonce jitřit vzájemné vztahy. Vedle společenských netřeba zdůrazňovat rizika zdravotní. Silná voňavka, žvýkačka nebo deodorant, není nejšťastnější řešení, je lepší oblečení častěji vyprat, a jistý zápach potu a odér z vypraného oděvu má větší kouzlo a ducha cvičebního sálu, než syntetické výpary značkových parfémů. Co se ostříhaných nehtů na rukách i na nohách,  bez prstenů, náramků a upravených vlasů  týká, jde znovu o riziko zranění v kontaktních disciplinách R.S.B.,Wing chun-Prošek.cz., podrápání partnera, roztržení kůže nebo přišlápnutí a zachycení vlasů, a následné skalpování. Při cvičení na tatami, nebo pádech na zem, je povinnost každého žáka / studenta / omýt si před cvičením nohy proto, aby znečištění podlahy, na kterou mnohdy padáme bylo minimální.
XI
Čistá podlaha a hygiena. Žáci / studenti / běžně před každým nebo po každém cvičení společně vytřou nebo zametou. Skvělá rozcvička!, a čistý, a bezpečný kwon pro bosé nohy. A zároveň cvičení pokory a společné práce, bez ohledu na věk, pohlaví, pokročilost nebo zásluhy.
XII
Je považováno za hrubost, poučovat a vysvětlovat učiteli bojového umění Taijiquan, a Wing chun, že to, či ono, děláme ,,proto“ a naopak toto nemůžeme dělat ,,protože“, nás daleko neposouvá. Proto říkám: ,,Nikdo vás nenutí cvičit, je to jenom vaše volba, a tak  nemusíte znechucovat okolí přehnanou  netrpělivostí, nedůvěrou, arogancí a neochotou.“
Pouze vaše trpělivost, důvěra, pokora,  pružnost a otevřenost, vás povedou k úspěchu při studiu tradičních bojových uměn,Taijiquan, a Wing chun. Pouze váš kladný přístup ke cvičení, k vlastnímu studiu i učiteli povede ke zdokonalení. Buďte k ostatním tolerantní a přísní k sobě, a to ostatní nechte jen a jen na učiteli…….
XIII.
Trénink Taijiquan a Wing chun-Prošek.cz., samozřejmě obsahuje i prvky mentální kázně, pokud máte pocit, že jste vy nebo vaše dítě,  terorizováni  nebo nuceni  do věcí  které nechcete dělat, prosím opusťte nás.

V……………………dne……….


Lektor………………………                    Žák /student /………................................................
                                                                  V případě nezletilosti žáka, podepíše jeho zákonný zástupce

                                                                                                 Profesionální centrum
Asociace tradičních cvičení                                                     tradičních Čínských cvičení
pro zdraví a sebeobranu o.s.                                                    pro zdraví a bojová umění
IČ: 226 81 558                                                                         Wing-Lam,  IČ: 694 68 796
Tel: 607 919 927                                                                                        Tel: 607 919 927
e-mail: wingchun.prosek@gmail.com                                                     e-mail: josef@sebeobrana-beroun.cz
www.taijiquan-beroun.cz                                                                         www.sebeobrana-beroun.cz   

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode