Cvičební hodina

 

Stavba cvičební hodiny reflexní sebeobrany Beroun

 

Základem každé organizované činnosti je plán. Cvičení sebeobrany si plánuji v celoročním a měsíčním plánu a ten poté rozpracuji do jednotlivých cvičebních hodin. Plán činnosti nelze ovšem chápat jako dogma, zjistím – li že jsme nedokázali učivo dokonale zvládnout v čase, který jsem si naplánoval, posouvám všechny termíny. Účelem je dokonalé procvičení sebeobrany, nikoli dodržení časového plánu. V tréninku sebeobrany neimprovizuji, ale musím jednotlivé cvičební hodiny dokonale připravit. Dlouholetá cvičební praxe, podložená vědeckými výzkumy, nám vytvořila určitou strukturu cvičební hodiny, kterou je třeba v zájmu správného průběhu cvičení dodržovat. Cvičební hodinu rozděluji do několika částí, každá část má svůj vymezený úkol. Jednotlivé části na sebe navazují, někdy do sebe zapadají, takže tvoří nedílný celek

Příklady cvičení pro jednotlivé části cvičební hodiny R. S. B. v trvání 120 min.

  

Úvodní část 10 – 15 min.

1.      nástup, pozdrav

2.      oznámení úkolu a obsah cvičební hodiny (krátce)

-          cvičení za poklusu – na místě

-          míčové hry – sebeobranná cvičení

 

      2. Průpravná část 25 – 30 min.

      1. Všeobecně rozvíjející cvičení

       - cvičení pro rozvoj vnitřních orgánů - posilovací - uvolňovací – protahovací -             

         vytrvalostní cvičení

 

 Hlavní část 45 – 65 min.

1.      Koordinační cvičení obsahuje nácvik a trénink určené látky

2.      Rychlostní a silová cvičení

3.      Posilovací cvičení

4.      Cvičení pro rozvoj vytrvalosti

 

Závěrečná část

             Dechová a uvolňovací cvičení, a zhodnocení cvičební jednotky, uklidnění

Každá cvičební hodina R.S.B.  Obsahuje rozcvičení, nácvik, zdokonalování technik pádů /průpravná část/ opakování nacvičených /začátek hlavní části/ a nácvik nových technik /hlavní část/

 

     

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode