Cvičení special

 

2.   Speciální cvičení – jejich výběr vychází z cílů hlavní části

Průpravná část obsahuje všeobecné rozcvičení (podle vyspělosti cvičenců) a později u pokročilých speciální průpravu na hlavní část cvičební hodiny. (výcvik v rohování, a základní techniky úderů mečem a pohyb těla z KENDÓ tyto prvky cvičí odvahu, statečnost postřeh sebevědomí a útočnost pro tyto klady jsou vhodným doplňkem nácviku sebeobrany)

Úkolem průpravné části, je připravit a procvičit pohybový systém, zvýšit pohyblivost kloubů, rozehřát a posílit svalstvo, zlepšit a udržovat správné držení těla a tím přispět k výchově všeobecné pohybové koordinace, obratnosti, rychlosti, vytrvalosti i síly, a zajistit další přípravu k zatížení organismu v hodině.

Průpravné cviky prokrvují svalové skupiny, aktivizují oběhový systém, zesilují činnost srdce a dýchacích orgánů. Abychom posílili činnost srdce a dýchacích orgánů, dbám na správné dýchání, proto provádím dechová cvičení. Výběr cviků volím tak, aby rozcvička splnila svůj účel postupného procvičení svalů krku, paží, trupu, dolních končetin a všech kloubních spojení (od kotníků, kolen, kyčlí, ramen, zápěstí atd. až po páteř po celé její délce) aktivaci oběhového systému (např. mírným během, cvičením pádů na místě, za poklusu, v běhu, kopáním do trenažérů, cvičení s krátkými švihadly atd.) až po intenzivnější prokrvení organizmu (kliky, sklapovačky, dřepy). Pozor! Rozcvička v žádném případě neplní funkci posilování, to se hlavně týká dětí, mládeže a mladých lidí, kteří ještě rostou, a jejich organizmus je ještě ve vývoji. Proto do úvodní části zařazuji kombinace cviků, které vyvolají předehřátí těla, dechová cvičení a cviky zaměřené na pohyblivost, obratnost a zvyšování tělesné kondice. Tyto prvky jsou hlavní podmínkou sebeobrany.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode