Děti 4 - 6 let

 

Náplň a obsah výcvikového kurzu R. S. B. Pro děti (od 4 – do 6 let)

 Pro nejmenší děti je připravena celá řada průpravných cvičení, která přispívají k rozvoji potřebných psychofyzických vlastností. Úkolem průpravné části je procvičit pohybový systém, zvýšit pohyblivost kloubů, posílit svaly, zlepšit a udržet správné držení těla a přispět k výchově všeobecné pohybové koordinace.

Děti cvičí a vytvářejí svůj pohybový program hrou, např. cvičení kotoulů na místě i v běhu, padání a skoky z různých výšek, překonávají, přebíhají a přelézají překážky, včetně úderů a kopů do boxovacích pytlů a lap atd. Hrou cvičím rychlost, postřeh, rychlé rozhodování, sílu a vytrvalost. Tyto základní prvky jsou hlavní podmínkou sebeobrany

 K průpravným cvičením a hrám, přidávám postupně cviky rozvíjející např. cvičení rovnováhy, dynamické síly, rychlosti a obratnosti, pohyblivosti kloubů a páteře atd. Po všeobecném rozcvičení následuje výcvik pádové techniky. (pád vpřed přímý, se vztykem, pády na bok, vzad, ze židle a další) Smysl nácviku spočívá v úrazové prevenci předcházení zranění a jistotě dítěte při pádu v terénu, na podlaze, i na zemi, kde se může ocitnout proti své vůli (podražením, strčením, stržením ze židle atd.) nebo na kluzkém terénu (led, tráva, mokrá zem). Další částí výuky se děti učí první formu koordinovaných pohybů, rukou a nohou, úderů a kopů, stínově a do trenažérů. (box. Pytlů, žíněnek lap a dřevěných panáků) Cílem tohoto cvičení je zvládnutí techniky pohybů, výchova k obratnosti, rychlosti, síle a pozornosti.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode