Dospělí

 

Náplň a obsah výcvikového kurzu R. S. B. P pro dospělé

Po osvojení základních principů a naučení kombinací různých pohybů technik a jejich použití, pokračují studenti v další části tréninku a nácviku forem. Důležitost této formy je v přechodu od statické výuky k dynamickému pohybu. V této formě se studenti učí použití pohybů v boji, a jak se pomocí různých kombinací obranných pohybů útočníkovi ubránit. Naučí se rozvíjet metodu citlivosti rukou a nohou, jak se bránit s co nejmenším počtem pohybů, a minimálním úsilím kontrolovat pohyby protivníka, hledat kontakt který obránci umožní, aby jeho ruce i nohy reagovaly instinktivně a bez rozmýšlení samy, reflexivně. Toto cvičení je nejnáročnější částí výuky, k dokonalému vybroušení pohybů, reflexů a technik, přesnosti, síly a rovnováhy, k nácviku obrany a útoku, znehybnění a odvedení, proti reálným útokům beze zbraně (např. úchopy, škrcení, uchopení, přímé údery, seky, kopy atd.) a proti útokům se zbraní. Zbraní rozumíme všechny předměty, které útočníci používají ke zvýšení intenzity vlastního útoku nebo obrany. (hůl, nůž, pistole, zákeřné ruční zbraně atd.) V druhém pololetí výcviku procvičují a opakují studenti v konkrétních podmínkách (v místnosti, terénu) jednotlivé sebeobranné a útočné aplikace osvojených technik v reálných situacích střetného boje, (volný cvičný boj) které cvičí odvahu, statečnost, duchapřítomnost, postřeh, sebevědomí a útočnost, je nezbytnou součástí nácviku reflexní sebeobrany. Tento praktický, roky osvědčený, výcvik, zvyšuje nejen fyzické ale i duševní vlastnosti a technickou vyspělost, ale především v případech reálně nebezpečných stresových situací při ohrožení zdraví či vlastního života (napadení, přepadení, se zbraní nebo beze zbraně, správný výběr a použití efektivních sebeobranných technik. Kurz je ukončen písemným testem a praktickou zkouškou (viz. Zkušební řád R. S. B.) úspěšní absolventi druhého ročníku získají certifikát s titulem asistent R. S. B.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode