Prevence pádů

 

Prevence pádů a cvičíme Tai-či

V Berouně již čtyři roky existuje občanského sdružení ,,Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu“, které je mimo pravidelného cvičení Tai-či, a mnoha dalších aktivit, zaměřeno též na prevenci pádů, které jsou nejen pro starší a dříve narozené osoby velice nebezpečné. Komplikace které může pád způsobit, mohou komukoliv přinést řadu problémů, v některých případech i předčasnou smrt.

Smysl nácviku pádů spočívá v tom, aby se předešlo zranění. Principem všech prováděných pádů, je snížit účinky nárazu padajícího těla, na co nejmenší míru, a dobře provedený pád  se považuje za výraz  účinného přizpůsobení  se prostředí. Cvičení pádů má velký význam pro cvičení prostorové orientace, obratnosti, postřehu, a schopnost rychle se rozhodovat.

Zvládnutí pádů přináší jistotu pro cvičícího při pádu v terénu, na podlaze, kde se může ocitnout proti své vůli, spadnutím, uklouznutím, zakopnutím, strhnutím, podražením apod. na kluzkém, nebo nerovném terénu / na zledovatělém povrchu, trávě, mokré zemi atd. Rizikových faktorů, zapříčiňujících možnost pádů, je mnoho, např., celková svalová slabost – pomalejší reakce – poruchy stability a následně i chůze a mobility – zhoršené vidění – omezení kloubní pohyblivosti – zpomalené psychomotorické tempo – užívání některých léků.

Ale i řada věcí, které si mnozí z nás možná ani neuvědomují, například různé chyby při chůzi, nepozornost, nevhodná obuv, rizikové prostředí, nesprávné návyky apod.

 

V oblasti primární prevence pádů, Vám předkládáme několik¨praktických informací, jak předcházet pádům, které nemusejí, ale mohou mít vážné zdravotní i psychické důsledky. Chtěli bychom Vás upozornit na nejčastější příčiny pádů a možnosti jak se jim bránit.

 

Pády jsou v každém věku velmi časté. Jejich důsledky mohou být velmi závažné. I v těch případech, že nedojde k závažnému zranění, pád vždy nějaký negativní důsledek má. Přinejmenším vede k omezení hybnosti ze strachu před dalším možným pádem. Většina častých pádů ve vyšším věku je způsobena uklouznutím, zakopnutím o nevhodně umístěný předmět, pádem ze schodů, ale i kriminalitou.

Horší rovnováha: Ve stáří se zpomalují reakce, které vedou k zachování rovnováhy. Ta je významným způsobem porušena také některými chorobami, např. v důsledku cévní mozkové příhody, Parkinsonovy choroby, či syndromu apod.

Slabší svalstvo, méně stabilní klouby: Artroza zejména nosných kloubů, je ve vyšším věku velmi častá. Bolesti, které ji doprovázejí vedou k omezení pohybu, který je nutný k zachování normální hybnosti, funkce, síly svalů a stability kloubů.

Oslabení zraku: Zhoršování zraku, je bohužel součástí stárnutí organismu. Některé oční poruchy např. – kataraktu – tzv. šedý zákal lze odstranit, jiné ne. Oslabený zrak, a špatné osvětlení jsou samozřejmě významnými rizikovými faktory pádů. Které vedou k přehlédnutí překážky, předmětu či nerovnosti.

Vliv léků: Uklidňující léky, antidepresiva, nebo léky na spaní mohou vést k malátnosti, a točení hlavy. Pokud Vám lékař takové léky předepisuje, vždy se ptejte na vedlejší účinky.

Pády – nepodceňujte je a předcházejte jim.

 

 

 

 

 

V oblasti primární prevence pádů, Vám předkládáme několik¨praktických informací, jak předcházet pádům, které nemusejí, ale mohou mít vážné zdravotní i psychické důsledky. Chtěli bychom Vás upozornit na nejčastější příčiny pádů a možnosti jak se jim bránit.

 

 1. Zachovávejte si pravidelnou pohybovou aktivitu.
 2. Snažte se vyhnout rychlému otočení hlavy pouze rotací krku – rychlá a rozsáhlá  rotace krční páteře podráždí krční páteřní tepny, a vede ke vzniku závratě.
 3. Na obě strany schodů umístěte madla a držadla.
 4. Nenechávejte na chodbách, schodech, a místnostech kde žijete a chodíte, ležet žádné předměty, Zejména odstraňte veškeré šňůry a kabely.
 5. Dbejte na dostatečné osvětlení všech míst, kde se nacházíte. K lůžku si dejte malé osvětlení, nevstávejte do tmy.
 6. V koupelně používejte do vany , a vedle ní, protiskluzové podložky, a pevná  madla. Mnoho úrazů se stane právě při vstupování, nebo vystupování z vany.
 7. Volné okraje koberců připevněte k podlaze, zasuňte pod nábytek apod. Tím zabráníte zakopnutí.
 8. Všechny věci které denně používáte / skříňky, skříně apod. /  mějte v přiměřené výši, abyste se nemuseli příliš natahovat, ani příliš ohýbat, nebo zaklánět hlavu / závrať /
 9. Při práci ve výšce, používejte správné schůdky, nestoupejte na židle, stolky které se mohou převrátit.
 10. Vstávejte pomalu, posaďte se, trochu si v sedě zacvičte, a teprve potom vstaňte. Je tak méně pravděpodobné že se Vám po probuzení zatočí hlava.
 11. Zrak je důležitý pro Vaši bezpečnost, choďte na pravidelné kontroly, a noste lékařem předepsané brýle.
 12. Nenoste dlouhé oblečení / pyžama, župany, noční košile atd. mohli byste o ně při chůzi zakopnout.

 

 

 

 

 1. Nenoste boty, které Vám nepadnou, ani ty, které mají klouzavou podrážku.

Nebezpečné jsou i volné pantofle, lepší je ztratit pár minut složitějším obutím bot s pevnou patou, než zakopnout díky nestabilní obuvi. Bota by měla sedět na noze pevně a pohodlně. Vysoké podpatky jsou vhodné spíše do společnosti , nikoli na běžné všední nošení.

 1. Spěchejte pomalu. Vaši rodinní příslušníci, známí, a přátelé musí vědět, že chvíli trvá  

než dojdete např. k telefonu, na schůzku, atd. a počkat. Telefon mějte umístěný tak, abyste se k němu nejen v případě pádu mohli dostat – o tom ještě dále.

 1. Jestli že máte pocit že se Vám po některých, lékařem předepsaných lécích, točí hlava,

neprodleně informujte svého lékaře.

 1. Dbejte na to, abyste v zimním období  měli posypovou sůl či písek u v chodu domu,

 

            Na co je důležité myslet když už jste upadli

 

 

 

 

 

 

 

 

      I když je to určitě těžké, a Vy se cítíte šokováni a otřeseni. Zachovejte klid.

 1. Prozkoumejte, zda se Vám něco nestalo a zda budete schopni se zvednout. Ale nespěchejte se vstáváním a chvilku počkejte. Předtím než začnete vstávat se přesvědčte, zda nejste opravdu zraněni. Dále Vám předáme několik dalších instrukcí, jak bezpečně vstát po pádu . Tento způsob je sice dobrý a bezpečný, to ale ještě neznamená , že je pro Vás ideální. Nevstávejte najednou, nejdříve se přetočte, klekněte si na kolena a opřete se rukama o zem.Takto po ,,čtyřech“ se přesuňte k nejbližšímu  stabilnímu kusu nábytku / židli, posteli, stoličce /, na který  si můžete sednout, opatrně se zvedejte a posaďte se. Chvíli odpočívejte v sedě  a teprve potom můžete opatrně vstát. Při chůzi se pro jistotu ještě chvíli přidržujte nábytku nebo madel.
 2. Pokud jste zranění, máte bolesti, které Vám znemožňují či omezují pohyb, nebo se  prostě nejste schopni zvednout, snažte se zavolat pomoc. Ideální je, když máte u sebe tlačítko nouzového volání, které pouze stisknete.
 3. Nejste-li takto vybaveni, snažte se dostat posouváním po zemi k telefonu / který by měl být tak nízko, abyste na něj i takto dosáhli /. Pokud to nejde, či nemáte telefon, zkuste zabouchat na sousedovu zeď, nebo se dostat ke dveřím či oknu. Vše si ale nejdříve rozmyslete a šetřete své síly.
 4. Snažte se dostat na měkčí a teplejší povrch, pokud jste na něm neupadli.
 5. Neprochladněte. Pokud máte možnost snažte se něčím přikrýt. Snažte se neležet  pod oknem nebo v průvanu.
 6. Snažte se pohybovat – nezůstávejte dlouho v jedné poloze, urychlíte tím prochlazení, a např. v případě cévní mozkové příhody byste si mohli přivodit zbytečné proleženiny. Jestli je to jen trochu možné, otáčejte se a hýbejte těmi končetinami, kterými hýbat můžete.
 7. Nezůstávejte ve vlhku způsobeném například tím, že vám odešla moč. Snažte se  posunout o kus dále, nebo mokrou plochu překrýt novinami či nějakou látkou.
 8. Po každém pádu by  Vás měl vyšetřit praktický lékař. I nenápadný pád může mít závažné důsledky.

 

Vedle standardního geriatrického posouzení spolu s lékařskou, technickou a sociální intervencí, odborným poradenstvím, a používáním různých kompenzačních pomůcek.

Přichází s nabídkou občanské sdružení ,,Asociace tradičních cvičení pro zdraví sebeobranu“ Beroun. www.taijiquan-beroun.cz  Které pro Vás připravilo zajímavý preventivní program s vysokou účinností, a zdravotně vyhovujících pohybových aktivit, který je vhodný pro všechny věkové kategorie, od předškolních dětí až po dospělé jednotlivce, skupiny, firmy, organizace, atd. dle požadavku, a zájmu. ,,Prevence pádů a cvičíme Tai-či“, je  preventivní program ke zlepšení fyzických a pohybových schopností dětí a dospělých, seniorů a dříve narozených, k podpoře a ovládání rovnováhy, flexibility a obecného zdraví,  který je možno dle zájmu a potřeb dále rozvíjet. Správné cvičení Tai-či, respirační fyzioterapie, a respektování individuálních možností, významně ovlivňuje zlepšení  fyzického zdraví, v prevenci pádů, kardiovaskulárních onemocnění, obecného zdraví aj., aktivuje, stimuluje a zvyšuje celkovou tělesnou zdatnost a výkonnost organismu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme ukázky, cvičení, semináře, individuální výuku

Programů pro zdraví těla i ducha, relaxaci a prodlužování života

Ukázkový program tradičních forem Tai-či – 18 / 24 / 42 / 88 / 112 / forem

Ukázkový program respirační fyzioterapie ,,Čchi-kung“ / dechová gymnastika /

Ukázkový program: prevence pádů. – Pro všechny věkové kategorie

Ukázkový program: prevence pádů a cvičíme Tai-či - Pro všechny věkové kategorie

 

Nabízíme ukázky, cvičení, semináře, individuální výuku

Programů sebeobranných aplikací Wing Chun – systému W.L.C.

Osobní ochrana a bezpečnost  dětí. - Pro děti a mládež

Osobní ochrana a bezpečnost  ženy – Pro ženy a dívky

Osobní ochrana a dospělých – Pro dospělé muže a ženy

Osobní ochrana a bezpečnost  profesní sebeobrany – pro bezpečnostní. firmy a organizace

 

Nabídka je určena

Jednotlivým zájemcům a kolektivům,  školám, TJ,  sdružením, cestovním agenturám, fitness centrům, klubům seniorů atd. Podnikům, a firmám, jejichž zaměstnanci se dostávají do konfliktních situací  / ale i firmy které to mají jako teambuildingovou aktivitu / apod.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  www.taijiquan-beroun.cz

                   Tel: 607  919 927  E-mail: wingchun.prosek@gmail.com.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode