R.S.B. pro ženy

    

 

 Opravdu potřebují / nejen / ženy sebeobranu?

 

Domácí násilí je opomíjený, ale velmi rozšířený problém. Co si pod pojmem domácí násilí vlastně představit? Sociální násilí / zákazy styků s rodinou, přáteli, omezování osobní svobody atd. /, násilí ekonomické / kdy je osoba pracovně vykořisťována a musí jiným doslova sloužit, to se týká i řady bezmocných seniorů, kteří musí dobrovolně odevzdávat celý důchod příbuzným apod. / a sexuální násilí, které může mít celou řadu forem.  Nejčastěji jde o různé formy fyzického a psychického násilí, například bití, kopání  nebo škrcení, vydírání, omezování, vyhrožování či ponižování. Velmi časté jsou kombinace několika druhů forem násilí, páchaných na osobách, které se nedokáží bránit. Pro domácí násilí je charakteristické, že se násilné situace opakují, i když se někdy mění. Časem se jejich intenzita stupňuje a stávají se každodenní  realitou. V nejzávažnějších případech může být ohroženo nejen zdraví a lidská důstojnost, ale také život oběti, dětí, seniorů a dalších osob, které žijí s násilnou osobou ve společné domácnosti. Tento opomíjený, ale velmi rozšířený problém domácího násilí, se dnes týká více jak 22 % občanů české populace. To znamená, že přibližně každý pátý jedinec zažil / nebo zažívá / v průběhu svého života některou z forem domácího násilí.  Domácí násilí které se děje mezi nejbližšími osobami, většinou v partnerském vztahu mezi ženou a mužem, mezi rodiči a jejich dětmi, osobami stejného pohlaví nebo v týrání dětí, žen, a bezmocných seniorů, se odehrává za zavřenými dveřmi a mimo jakoukoliv kontrolu veřejnosti. A ve většině případů jsou svědky nebo oběťmi tohoto násilí právě děti. Domácí násilí vyvolává u dětí psychosomatické poruchy, potíže s učením a jiné problémy. V dospívání toto násilí přejímají jako vzorek chování. Stejně jako jejich rodiče mohou být v pozdějším životě domácím násilím přímo ohroženy, nebo se ho dopouštět.

NEŽ ZAVOLÁTE NA LINKU POMOCI OSOBÁM OHROŽENÝM DOMÁCÍM NÁSILÍM

Většina lidí je přesvědčena, že osoby ohrožené domácím násilím se zpravidla stávají slabé, a bojácné ženy. Pravdou však je, že osobou ohroženou domácím násilím se může stát kdokoliv, dítě, žena, muž, člověk se základním vzděláním nebo vysokoškolák.

Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, a chráněno jeho zdraví a život.  Nejen na veřejnosti, ale i v soukromí.

Proto vám nabízím pravidelné cvičení Wing chun-systém W.L.C. Beroun, který v sobě skrývá tu pravou, skutečnou a opravdu reálnou reflexní sebeobranu - PREVENCI !!!

PREVENCE, je soubor chování, praktických rad, poznatků, a mnohaletých zkušeností v oblasti osobní ochrany a bezpečnosti, prostřednictvím fyzické kondice, rozvojem dovedností, strategie, taktiky a pochopení fyzických, emociálních a psychologických aspektů, které na nejnižší možnou míru omezí rizikové situace do kterých se může dostat každý z nás tak, aby se nevyhrotili ve fyzický kontaktní boj. Bohužel, někdy při nejlepší vůli nelze střetné situaci předejít. Posláním Wing-Lam Centra Beroun, je naučit ženy, slabé lidi a dorost účinné sebeobranné aplikace, a funkční dovednosti systému reflexní sebeobrany Wing chun, které jim pomohou ve stavu nejvyššího ohrožení čelit násilí, a maximalizovat svoji osobní bezpečnost / např. šikana, přepadení, okradení, znásilnění, domácího násilí atd. / a ochránit svůj život a zdraví.Uvážíte-li výhody které vám znalost reflexní sebeobrany Wing chun-systému W.L.C. nabízí, nebudete litovat času, reflexního tréninku, tvrdého výcviku a přitom zároveň relaxovat.

Proto jsou naše třídy navrženy tak, aby vyhovovaly každému bez ohledu na věk / 4 – 84 a více let / pohlaví, rasu, národnostní příslušnost, a bez omezení schopností, postižení nebo fyzické zdatnosti.                                                                            

                                                                                               J. PROŠEK

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode