Výcvik č. 1

 

Struktura výcviku R.S.B.  1. ročník začátečníci

Pro mládež 7-15let a dospělé od 16 let

 

Blok I.     Základní techniky a technické prvky – pádů (jako prostředku úrazové zábrany)

 

Blok II.    Nácvik obranných a útočných pozic rukou v základním postoji - pohybu nohou

              a jejich vzájemné kombinace

 

Blok III.   Reflexní trénink rukou, (setkání rukou) nácvik přechodu mezi formami (základy)

              a technikou boje, pomocí tréninkové metody rozvoje citlivosti rukou – Lepící se

              ruce.

 

Blok IV.   Uvolňování z úchopů a objetí – obrana a protiútok (např. za ruce, oděv, krk, vlasy)

 

Blok V.    Individuální nácvik kopů, obranných a útočných pohybů nohou a rukou,procvičování 

              vzájemných kombinací ve dvojicích – reflexní trénink rukou a nohou, technik

              úderů a kopů současně s jejich blokováním a praktickým použitím proti napadení

 

Blok VI.   Nácvik, obrany, protiútoku, a znehybnění útočníka beze zbraně – nácvik a trénink

              základních sebeobranných situací s trvalým kontaktem proti běžným útokům 

              (proti úderům, kopům, zápasení, úchopům, páčení, škrcení.)

 

 Blok VII. Závěrečný pohybový test, přezkoušení z naučených sebeobranných technik, a

              základních prvků, které teprve ve své harmonické souhře vytvářejí podstatu   

              technik a určují jejich účinnost

 

 

                    1. Technika pádů

                    2. Technika postojů a pohyb nohou

                    3. Technika všech obranných a útočných pohybů formy rukou

                    4. Technika pasivních pohybů jejich kombinací

                    5. Rychlostně silové cvičeni, vedení úderů rukou do trenažérů

                    6. Rychlostní silové cvičení, vedení kopů do trenažérů

                    7. Koordinační cvičení, aplikace obrany a útoku pomocí metody lepících se rukou

                    8. Základní techniky uvolnění z úchopu a znehybnění

                    9. Procvičení vzájemných kombinací sebeobranných technik rukou a nohou

                        na trenažéru s plným kontaktem

                   10. Konvenční útoky beze zbraně (úderem, kopem, úchopem) a obrana proti nim

                         zvolenou technikou podle zaměření tréninkové jednotky

                                                                         

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode