Deset principů

Deset principů Tai Ji Quan

Základní pravidla Tai Ji Quan,

Základní vodítka při cvičení Tai Ji Quan

Tai Ji Quan a zdraví

Tai Ji Quan Yang, postavení těla

 

Učební texty pro žáky a studenty školy Tai Ji Quan

Lektor, Josef Prošek

 

Deset principů Tai Ji Quan

 

Zvedněte hlavu, aby se pozvedl váš duch

Při cvičení formy Tai Ji Quan, buďte uvolnění a energii soustřeďte do hlavy. Toto doporučení znamená, že bychom měli hlavu držet zpříma, tak, aby fyzická i duševní energie dosáhly nejvyššího bodu těla. Musíte se uvolnit do hloubky, tzn., nezapojovat svalovou sílu, ta způsobuje ztuhlost krčních svalů a ztěžuje, krevní oběh v hlavě. Mysl má být pozitivní, aktivní a očištěna od vnějších vlivů, protože bez udržení energie v nejvyšší části hlavy nedosáhnete pohybu životní síly. To platí jak v Tai Ji Quan, tak i v životě. Pokud držíte hlavu vzpřímeně, pak se pozvedne i váš duch a vy se budete cítit silnější. Tento první princip je ze všech nejdůležitější. Jestli jste shrbeni nebo stále hledíte dolů, pa těžko můžete za takových podmínek svého ducha pozvednout. Již v dětství nám stále říkali: Narovnej se.

 

Ramena zatlačte dolů

Uvolnit ramena znamená nechat je volně klesnout. Zvednutá a napjatá ramena vyvolávají stoupání vzduchu v plicích a tím také odliv síly z celého těla. Lokty musejí také volně viset podél těla. Pokud je zvedáme, způsobíme i zvednutí ramen. V Tai Ji Quan, je všechno spojeno s Jin a Jang. Pozvednutí hlavy musí být vyrovnáno klesající energií, v tomto případě poklesnutím ramen. Tah způsobený zvednutím hlavy bude mít tendenci zvednout i ramena. Pokud budete schopni ramena uvolnit, snížíte i napětí v celém těle. S uvolněnými rameny se změní i způsob vašeho dýchání, protože dojde ke snížení tlaku na vaše plíce.

 

Horní polovinu těla uvolněte

Nevypínejte hruď, to znamená udržte hruď v pozici výdechu tak, aby váš dech mohl klesat a soustředit se v bodu tan-tian, který se nachází asi tři prsty pod pupíkem a je považován za energetické centrum a těžiště celého těla. Nenaklánějte trup do předu, neboť v takovém případě se vzduch zadržuje jen v horní části hrudníku, horní část těla je pak těžká, a spodní lehká, a nohy zasáhne nestabilita a chvění. Uvolněte horní polovinu těla, záda jen lehce narovnejte a povolte hrudník. Uvolněný hrudník způsobí uvolnění meridiánu plic, a vaše čchi jím bude opět proudit a vám se bude také lépe dýchat.

 

Těžiště těla snižte

Základní osou celého těla je pas. Pokud se vám ho podaří dostatečně uvolnit, posílíte své nohy a upevníte pánev. Když budete dýchat hlouběji, poklesne i těžiště vašeho těla. Tím zabráníte velké ztrátě energie která byla do té doby ve vašem těle zablokována. Když podsadíte pánev, pas mírně poklesne a vy budete moci procítit pohyby  vycházející z vašeho dolního  dan-tian. Dan-tian se začne otáčet a shromažďovat vaši čchi. Pas však zůstane řídící jednotkou a centrem organizmu. Pohyby pasu umožňují tělu a mysli cvičícího vnímat pocity ,, plnosti a prázdnoty.“

 

Oddělte podstatné od nepodstatného

V umění Tai Ji Quan je vskutku zkušebním kamenem znalost rozlišit dva protichůdné koncepty které se prolínají celým cvičením Tai Ji Quan: ,,prázdnotou a plností. Pokud se celá váha těla opírá o pravou nohu, pravá noha je ,,plná,, a levá je ,,prázdná,, a naopak. Otáčivé pohyby těla budou probíhat lehce, a s  minimální námahou jedině tehdy, pokud umíme rozlišit ,,prázdné a plné,,. V opačném případě bude pohyb těžkopádný a strnulý, stabilita těla bude ohrožena a snadno může dojít k jejímu narušení. Až začnete cítit pohyby vycházející z dolního da-tian, snáze pochopíte, že váha těla nikdy nespočívá na obou nohách současně. Při každém pohybu  kteréhokoli prvku Tai Ji Quan, se váha těla průběžně přenáší z jedné nohy na nohu.

 

Koordinujte pohyby horní a dolní části těla

Tělesná energie začíná v chodidlech, rozpíná se v nohách a v pase získává další směr pohybu a konečně se projevuje v prstech. Tento princip Tai Ji Quan, napovídá že životní síla se pohybuje od chodidel přes nohy, oblast pasu a vlévá se do paží a rukou, a tak spojuje jednotlivé části těla v jediný dokonalý celek. Každý pohyb rukou je propojen s pohybem pasu, když se hýbají nohy, současně se pohybují i oči, a to stejným směrem. Proto lze říci, že to co je vysoko, i to co je nízko, je harmonicky propojeno a funguje ve vzájemném souladu. Když ovšem některá část těla není v dokonalém souladu se zbytkem těla, dochází v celém těle ke zmatku či rozkolísanosti. Až pochopíte podstatu přenášení váhy z jedné nohy na druhou, zlepšujte dál svou koordinaci pohybů. Soustřeďte se nyní na to, aby se horní část těla pohybovala současně s dolní částí. Pokud dokončíte pohyb nohou dříve než pohyb rukou, pak se vám koordinace pravděpodobně moc nedaří.

 

Dbejte na plynulost pohybů

Tai Ji Quan umožňuje procvičovat vlastní mysl i duševní energii, to znamená princip který říká že ,, duševní energie a mysl je vládcem a tělo sluhou ,, a tím i dosažení správné funkce životní síly a návaznosti pohybů a principu plného a prázdného, vysokého a nízkého, otevření a zavření atd. Pokud hovořím o otevření, nemám na mysli pouze otevření rukou či nohou, ale také otevření myšlenkové a duchovní. A stejně tak jako zavření paží / klesání / je  stejné i zavření mysli a ducha. Vše je pak dokonalé a funguje správně, jen pokud jsou principy

,, vnitřního a vnějšího, plného a prázdného, vysokého a nízkého, otevřeného a zavřeného ,, spojeny v jeden jediný celek. Až se naučíte koordinovat horní  a dolní část těla, bude váš pohyb přirozený a plynulý. Správně zacvičená sestava Tai Ji Quan, by měla být jediným nepřerušeným tokem plynule navazujících cviků.

 

Sjednoťte mysl s tělem

Tai Ji Quan používá myšlenku nikoli svalovou sílu, proto je vše propojeno bez překážek od počátku až do konce. Když končí jedna proměna, druhá začíná v neustálém a nekonečném kruhovém pohybu podobnému vlnám klidného moře nebo široké řeky. Jen tak se může energie pohybovat jemně a bez přerušení jako při navíjení hedvábného vlákna, či tkaní pavoučí sítě. Proto se naučte uvést pohyb do naprostého souladu s vaší představou. Energie čchi je vedena myslí, a pokud dokážete sjednotit svůj záměr s pohybem těla, podaří se vám také spojit vaší energii s úmyslem. Jen tak se naučíte využívat mysl místo síly. Pokud dokážete cvičit Tai Ji Quan, plynule, snažte se porozumět významu a bojové aplikaci jednotlivých cviků.

 

 

Užívejte mysl, ne sílu

Všechno spočívá v tvůrčí myšlence, nikoli v síle svalů. Uvolnění, je základem úspěchu, neboť jen tak dosáhneme toho, aby žádná energie nezůstala nevyužita v ,,zákoutích,, svalů, kostí a žil. Teprve pak je možné provádět cvičení přirozeně, lehce, pružně a obratně. Mnozí pochybují, že by bylo možné udržet si trvale energii bez použití svalové síly, ale podle mojí praxe je tento princip nesporný. Stejně tak jako jsou v zemi póry, tak lidské tělo obsahuje kanály, které umožňují průtok a správnou cirkulaci energie. Pokud  póry země nejsou uzavřeny, voda protéká, pokud kanály nejsou zablokovány, energie může cirkulovat. Pokud kanály naplní nehybná energie, krev a síla narazí na zpomalenou cirkulaci a pohyby těla budou oslabeny. Kam dospěje myšlenka, dospěje i energie. V takovém případě pak krev i životní síla neustále cirkulují naším tělem, aniž by se zastavily třeba jen na jediný okamžik

 

 

Objevte klid v pohybu a pohyb uvnitř klidu

Tento princip se již dotýká velmi vysoké úrovně Tai Ji Quan. Jeho uplatnění znamená, že dokážete cvičit a zároveň koordinovat všechny pohyby podle těchto deseti principů tak, že již nemusíte vydávat na samotné cvičení či zapamatování si jednotlivých prvků příliš mnoho energie. Je to jako když sledujete mistra řezbáře a jeho učedníka při práci. Oba dělají totéž, ale mistr pracuje lehce a snadno a bez zbytečného úsilí.

 

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode