Co je, Transcendentální meditace?

Transcendentální meditace je založena  na použití manter. Nepřetržité monotónní a mechanické opakování slov nebo krátkých vět, v duchu nebo nahlas, může meditujícímu pomoci kontrolovat mnohé fyziologické procesy a umožní mu dosáhnout  úrovně hlubokého vědomí. Podle typu používané mantry se mění také technika jejího opakování. V zásadě existují tři jazyky vědomí používání a formulace mantry. Běžná hlasitost nebo velmi hlasité vyslovování, hlasité šeptání, tiché šeptání a opakování v duchu. K posílení účinků použitých slov nebo vět můžeme použít vizualizaci mantry, napsané tak jak ji vyslovujeme. Bez ohledu na způsob interpretace mantry, jestli ji šeptáme nebo hlasitě vyvoláváme, nasloucháme  pozorně zvuku vlastního hlasu a postupně se na něj soustředíme. Vedle používané mantry a techniky, kterou meditující používá k dosažení koncentrace, je důležitý ,,efekt,, který vyvolávají pronášená slova v určitém rytmu a intonaci.Tento ,,efekt,, umožňuje meditujícímu proniknout do své mysli a usměrnit tok myšlenek k vytvoření podmínek pro pronikání nových prvků do vědomí meditujícího které je na ně připraveno. Je tedy možné, že praktikující je přístupný myšlenkám a představám, které v něm běžně vyvolávají pocit strachu, ale při opakování mantry snáze překonává svá omezení, což ho v běžném životě stojí nadlidské úsilí.

Vyslovená mantra je zdrojem energie která vyvolává změny v mozku meditátora, stimuluje jeho hormonální rovnováhu, a navazuje zvláštní komunikaci s vlastní myslí. Mimo specifického obsahu mantry je pravděpodobně nejdůležitější fyzický úkon jejího opakování.Často se stává že slovo, jeho obsah, jazyk či bůh, které vyvolá určitá mantra, jsou pro nás zcela neznámé. Přesto se neztrácí její účinnost, neboť nejdůležitější je její opakování. Běžně se transcendentální meditace praktikuje patnáct až dvacet minut dvakrát denně. Jsou však lidé, kteří si při svých denních aktivitách opakují svou mantru, což jim pomáhá zesílit  blahodárné účinky a změny cvičení která provádějí. Někteří odborníci se navíc domnívají, že úroveň uvolnění dosaženého takovým způsobem meditace je hlubší než spánek. Jak se stává  u všech forem meditace, nelze říci, že meditující osoba spí, nýbrž  že se nachází ve stavu ,,čilé bdělosti,, který jí poskytuje příjemný pocit relaxace, vnitřního míru, klidu a vitality. Díky uvedeným hodnotám je tato technika velmi uznávána, vyžaduje však osobní disciplínu. Proto nikdo, kdo se věnuje této formě meditace, nepoužívá vždy stejnou mantru. Mantry jsou totiž rozděleny podle typu formy a potřeb meditujícího. V některých případech to jsou slova, která představují ušlechtilé hodnoty a představy meditujícího ,,láska, pravda, bůh atd., jindy jde o jednoduché zvuky, které mají zvláštní význam pro osobu která je neustále opakuje. Mantry vycházejí z řady tradic a najdeme je mnoha jazycích. Vedle mocné mantry Óm, která představuje pro jógu základní vibraci celého vesmíru, známé jako ,,pravana,, nebo ,,ómkara,, je jednou z klasických manter  transcendentální meditace a některých forem jógy - ,,Sat Nam,, čili ,,Mé jméno jsem já,,. Sat, znamená pravda a Nam identitu, tudíž se tato mantra dá přeložit  jako ,,pravda je moje identita,, tj., moje jméno jsem já. Vyslovování této mantry slouží v zásadě k ,,probuzení duše,, stejně jako je tomu i u jiných manter.  Tak například, jednoduchá maorská mantra která by v češtině mohla znít: -,,jsem živý“ – nám může dodat křídla, spojit nás s netušenými energiemi, a pomoci nám začít konečně žít a stát se tím, čím ve skutečnosti jsme. Jiné důležité mantry jsou ,,So-Ham,, ,,Om namah shivaya,, nebo ,,Om narayana,, atd., atd., jak vidíme a cítíme jsou to zvuky s velkou rezonanční silou  Mantry se vždy a bez jakékoliv výjimky musí  vyslovovat rytmu normálního a přirozeného meditátorova dechu. To znamená, že vyslovování mantry musí  být v dokonalém souladu s rytmickým  a souvislým tokem vdechu a výdechu toho kdo mantru praktikuje. Transcendentální meditace je pouze jednou z mnoha metod, zaměřených na vyvolání široké škály fyziologických proměn v těle  praktikujícího, jako je pokles krevního tlaku, snížení srdečního rytmu, snížení dechové frekvence nebo snížení obsahu cholesterolu atd., Tyto  pozitivní účinky na lidské zdraví  jsou důsledkem přirozeného vrozeného reflexu vyvolaného transcendentální meditací.

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode