Mysl

 

Základní pravidla Tai Ji Quan,

Základní vodítka při cvičení Tai Ji Quan

Deset principů Tai Ji Quan

Tai Ji Quan a zdraví

Tai Ji Quan Yang, postavení těla

 

Učební texty pro žáky a studenty školy Tai Ji Quan

Lektor, Josef Prošek

 

Základní pravidla Tai Ji Quan,

 

Mysl řídí všechny pohyby. S výjimkou reflexů jsou všechna lidská jednání a pohyby, řízena myslí. Při cvičení Tai Ji Quan, musí být naše mysl a její schopnost představivosti převládající, při zaměřování pozornosti na naše jednání během celého cvičení Tai Ji Quan. Například při ,,otevírání“ , když jsou obě paže  jemně zvedány, si musíme nejprve představit celou akci zvedání před tím než tak učiníme. Nebo při odstrčení, musíme vidět představu ve své mysli, než vytrčíme své ruce. Když udržujeme dole svojí ,,čchi“ dech / střed pozornosti / je zde vidina něčeho klesajícího dolů do hloubky svého břicha. Tak probíhá proud ,,našeho vědomí“, tak provádíme své pohyby jeden za druhým jako perly navlečené na šňůrce. Ve skutečnosti během cvičení Tai Ji Quan, od ,,otevření až do zavření rukou“, jsou všechny pohyby forem řízeny naší myslí, či spíše naší mentální představou. Proto se v Tai Ji Quan, říká ,,mysl je mistr, tělo služebník“, nebo ,,tělo následuje mysl“.

Proto buďte od samého zahájení cvičení dokonale klidní s prázdnou myslí, se vzpřímenou hlavou, uvolněnými pažemi, tělem a klidným uvolněným dechem. Toto je nejdůležitější bod před začátkem cvičení, ale klid a jas mysli musí trvat po dobu celého cvičení, ať je forma pohybu či akce jednoduchá nebo složitá, střeh vysoký nebo nízký. Pouze tímto způsobem může být naše mysl plně soustředěna a v každém okamžiku schopna řídit podrobnosti našich akcí, jinak budeme mít ve cvičení pouze zmatek a rozčilení.  Cvičení Tai Ji Quan, vyžaduje ,,klid během pohybu“ a ,,pohyb za klidu“. Tím zmizí z našeho cvičení mentální a tělesné napětí a únava.

Nehledě jen na to že musíme být klidní a plně soustředění, musíme vést svoji pozornost do svých akcí a vidět, že každý pohyb který děláme se utváří během cvičení podle  již popsaných základních pravidel. Proto nikdy nedovolme svým očím, nebo mysli aby během cvičení bloudily. Nejen začátečníci ale i pokročilí cvičenci velmi často opomíjí toto pravidlo ,,soustředění“. Toto ,,opominutí soustředění“, můžeme překonat cvičením pohybů forem, které následují přirozeně naší mysl, a když je oboje v dokonalé harmonii naše síla vzroste.

,,Uvolnit se“, v žádném případě neznamená celkové oslabení nebo dokonce ochablost či slabost, ale pouze uvolnění jistých svalů a povolení některých kloubů a pohyb bez použití hrubé nepružné síly. Správný postoj, / střeh / pro nás znamená držet páteř přirozeně vzpřímenou tak, že se naše hlava, tělo a končetiny mohou lehce všechny pohybovat. Proto se nenaklánějte vpřed, vzad nebo do strany, udržujte pouze správné a pevné postavení s tím  co je nazýváno ,,řízená síla“ nebo ,,vnitřní síla“. Když mají být naše paže ohnuté, držme je plně ohnuté, když má být naše noha pokrčená, pokrčme ji tak, jak je vyžadováno se správným množstvím síly, zatímco ostatní  svaly jsou uvolněné. Je zcela přirozené že z počátku je obtížné se udržet v těchto mezích. Musíme se tedy nejprve naučit uvolnit se všemi klouby a nebrzděným napětím, a tím své svaly udržíme pružné. Z ,,uvolnění“ se postupně naučíme shromáždit sílu a zůstat v pohybu současně s plynulou a dokonalou harmonií.

Tai Ji Quan, je vše zahrnující cvičení, ,,prostý pohyb který uvádí celé tělo do pohybu“, a forma pokračuje z ,chodidla do nohy a pak do těla v úplném souladu. To objasňuje smysl slova ,,sladění, uspořádání, koordinace.

Můžeme teoreticky samozřejmě dobře znát, že bederní páteř je osou většiny akcí a že končetiny by měly následovat pohyb těla, ale vzhledem k nesouladu mezi naší myslí a naším tělem je pro nás často prakticky nemožné dosáhnout celkového uspořádání nebo souladu v chodu a pohybu. Proto je lepší když začneme cvičením oddělených ,,částí“ / forem / takových jako je ,,otevření“, pročísnutí koňské hřívy, plující oblaka atd., aby se koordinovalo tělo a končetiny. Musíme ale zároveň procvičovat kroky, přecházení, prázdný a plný krok, obloukový krok, přenášení váhy a kroky na posílení nosných částí dolních končetin a zvládnutí základů přecházení. A poté pokračujeme slučováním dvou v jedno až v celou sérii a postupně ovládnout umění uspořádání / koordinace / a tím dáme svému tělu důkladné cvičení a vyvážený vývoj.

Při cvičení základních pohybů a uspořádání, zaměřte svoji pozornost na ,,prázdnou a plnou“, proměnu  a přenášení těžiště, které se vztahuje na každý náš pohyb a krok cvičení Tai Ji Quan. Též musíme svoji pozornost věnovat pohybu svého těla, paží a rukou které se mění z ,,prázdných na plné“ a obráceně v jasném kontrastu a bez přerušení, takže proud našeho vědomí plyne navzdory změnám v pohybu od zahájení formy až do jejího konce.

Jestli že nezvládneme jemné proměňování, naše přecházení z jedné formy do druhé, bude zmatené a způsobující zdlouhavé pohyby nebo nerovnováhu.

,,Chůze tygra, a síla motýlích křídel bource morušového“, výstižně popisuje obratnost a pružnost v přecházení a vyrovnanosti síly v pohybu Tai Ji Quan. Klíčem je precizní proměňování ,, prázdného a plného“, které udržuje tělo a končetiny v pohybu dobře vyvážené. Zanedbáme-li toto pravidlo, nemůže být v síle vůbec žádná obratnost a vyrovnanost.

Jakkoli může být pohyb složitý, měli bychom se předně chovat neuspěchaně a nenuceně, což je základní požadavek Tai Ji Quan, zvaný ,,střední váha“. Před otočením vždy držte tělo nejprve vyvážené. Ať se pohybujete vpřed nebo vzad, vždy před postupným přenesením váhy položte zvednutou nohu patou na podlahu. Mimo jiné, pokleslá ramena, uvolněný pas a boky a stejně tak ,,prázdný a plný“, pohyb rukou, to vše přispívá ke zvýšení naší stability. Stálým a pravidelným cvičením nikdy neztratíte rovnováhu, ať se pohybujete hbitě nebo pomalu.

Cvičení Tai Ji Quan, vyžaduje aby náš dech byl přirozený, bez zadržování nebo lapání po dechu. Opravdu, v jakémkoli druhu sportovní aktivity nebo tréninku, kyslík vyžadovaný lidským tělem značně převyšuje to, co potřebuje tělo ve statických podmínkách.

Ale při cvičení Tai Ji Quan, a vzhledem k jemnosti pohybů podobných poletující pavučině tělo přechází na harmonické přizpůsobení, které může doplnit hlubokým dýcháním a bez  velké námahy všechen potřebný kyslík.

Proto se nejprve musíme naučit udržovat přirozený dech, tj., normálně dýchat, bez snahy jakkoli přizpůsobit svůj dech pohybu cvičení. Když se staneme zkušenějšími, můžeme si dech upravit pouze podle vlastního vědomí k chůzi a rozpětí našich vlastních pohybů, způsobem-nahoru-nádech, dolů-výdech, otevření-nádech, zavření-výdech a tím sjednocovat dech a pohyb dohromady.

Například při postupném zvedání paží při formě ,,otevření“ se nadechujte, a zatím co se pokrčují kolena a snižují paže, vydechujte. Dýchání by mělo doprovázet zvedání či klesání hrudní dutiny a bránice vzhledem k potřebám pohybu a těla, aby zvýšilo aktivitu bránice a zásobení kyslíkem. Avšak při pohybech bez zjevného zvednutí, klesání, otevření a zavření, nebo v rozdílné chůzi, nesmí být koordinace pohybu a dechu libovolná. To může mít za následek více škody než užitku, a způsobí nucený dech nebo neshodu v pohybu.

 

Bez klidu se člověk nemůže soustředit, a ani není možné držet dohromady tělo a mysl, nemluvě o plynulosti a pružnosti v pohybu. Bez ,,prázdného-plného“, přeměňování nebo kontroly váhy bude vaše tělo napnuté bez možnosti sladit a spojit pohyb s přirozeným dechem.

Výše uvedená pravidla nejsou nikterak oddělená a nezávislá, ale vzájemně propojené prvky.

                                                                                                         

                                                                                                              Lektor, J. Prošek

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode