Taijiquan 42 forem

 

 

Taijiquan 42 forem

Tato velmi efektivní forma Taijiquan, která je složena z kombinací nejlepších pohybů, škol stylů Čchen, Jang, Sun a Wu. Zdůrazňuje hedvábně se vlnící pohyby celého těla a boků, střídavé stabilní postoje, výbušnou sílu úderů a kopů, a efektivní použití tvrdých a měkkých technik. Vyznačuje se změnami v rytmu i rychlým tempem provedení. 

I když tato sestava obsahuje sebeobranné techniky, výrazně napomáhá psychofyzickému rozvoji osobnosti. Posiluje svaly, zostřuje a uklidňuje nervový systém, učí relaxovat tělo, a celkově zlepšuje zdraví. Napomáhá sebe poznání, a vítězství nad sebou samým

Doba provedení 10 - 15 minut

 

Cvičíme ,,Taijiquan 42“ forem
Speciální tělesná cvičení pro zdraví 
1. ročník
Učivo:
,, Taijiquan 42 “ forem
uspořádání a průběh cvičení 
Časové rozpětí cvičební hodiny - 90 min.

Úvodní část: 
Ji Sao - Rozcvičení / Zahřívání
1. Rozcvičení, zahřátí těla a příprava na další formy cvičení, / strečink, prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, dechová a relaxační cvičení / slouží k uvedení naší myslí a těla do hlubokého meditativního stavu, vyrovnanosti a otevřeného vědomí. Např.
                  a.   Pao tien tchou / čínské koule, sestava cviků ke stimulaci organizmu
b.   Pavana Muktásana / uvolňovací cvičení
c. Nebeská řeka / I. II.
d.  Saravhitásana / přípravná cvičení
e. Čandra Namaskár / všeobecné rozcvičení
f.    I-tin-ting / cvičení svalů a šlach  atd.    

2. Tyto formy a kombinace vnitřních cviků ,,čchi-kung“ nám, slouží na uvolnění a ovládání celého těla, ovládání dýchání a mysli, k relaxaci a aktivaci životní energie ,,Qi“/ čchi /.
3. Zahřívací ,,čchi-kung“ je ,,cvičení pro zdraví“ a nezbytná součást všech výukových programů, Taijiquan / Wing Chun, ve škole W.L.C. /  A.T.C. Beroun

,,Qi gong“, / čchi-kung /
Čínské tradiční způsoby pro udržení zdraví, a prodlužování života.
Do přípravných období jsou zařazena dechová cvičení, statická a dynamická cvičení  vnitřních forem pohybů ,,čchi-kung“, a jejich variant, k posilování imunitního systému, přílivu energie a posílení vnitřních orgánů a tkání.
Kachna si sedá na písčinu ,                        Hra deseti zvířat , Cvičení k zapocení  Čínské ,, umění energií “.                                                            během jednoho sta kroků.


2. část,
Zahájení cvičení základních technik a obecných principů
,,Taijiquan 42 “ forem
 -    Základní  postoje
- Základní tvary a pohyby rukou
- Postavení těla
- Dýchání při cvičení
- Koordinace mysli, pohybů a dýchání

Hlavní část, ,, Qi Gong Taijiquan 42 “ forem / pohybový ,,čchi-kung“ /
Průpravná cvičení která zvykají člověka na neobvyklý koordinačně náročný pohyb dané formy Taijiquan
- Základní principy a obecná pravidla pohybu umění ,,Taijiquan 42“ forem
- Základní formy kroků, přecházení, a pohyb nohou a rukou a následné:    

Zahájení cvičení, pokročilé sestavy ,, Taijiquan 42“ forem,
/ sestavené ze stylů, Chen, Yang, Wu a Sun, které mají společný základ ve starém stylu školy ,,Chen“/

Seznam cviků :

1. Zahajovací póza
2. Pohlazení pavího chvostu
3. Prásknutí bičem
4. Brnknutí na loutnu
5. Bílý jeřáb rozpíná křídla
6. Oprášení kolena
7. Úder hřbetem pěsti
8. Přitažení a odstrčení
9. Krok vpřed, obrana úder
10. Odstrčení protivníka
11. Otevření a zavření rukou
12. Rozpažení
13. Pěst pod loktem
14. Obrat těla s úderem dlaní
15. Jaspis a prohození tkalcovského člunku
16 Kop patou pravé a levé nohy
17. Skrytý úder
18. Výpady s dlaní podpírající oblohu
19. Plující oblaka
20. Udeřit tygra ve stoji na jedné noze
21. Kop špičkou pravé nohy
22. Úder na protivníkovy uši
23. Kop špičkou levé nohy
24. Obrat těla s tlesknutím o pravou nohu
25. Krok vpřed s úderem pěstí dolů
26. Let po úhlopříčce
27. Prásknutí bičem v nízké pozici
28. Zlatý kohout stojí na jedné noze
29. Krok vzad s úderem pronikající dlaň
30. Prázdný krok s tlakem dlaní dolů
31. Stoj na jedné noze s dlaní podpírající oblohu
32. Úder ramenem v pozici jezdce
33. Obrat těla s úderem hřbetem pěsti
34. Překrok s uchopením a úderem
35. Pronikající dlaň v nízké pozici
36. Krok vpřed a sedm hvězd
37. Krok vzad a osedlat tygra
38.  Obrat těla a houpající se lotos
39. Natáhnout luk a vystřelit na tygra
40. Pohlazení pavího chvostu
41. Zkřížení rukou
42. Závěrečná póza

3. Závěrečná část:
Klidová a relaxační cvičení  ,,Qi gong“    / ochlazování /
V této formě ,,čchi-kungu“ jsou zařazována dechová  a uvolňovací cvičení, cvičení pohyblivosti a svalové relaxace.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode