Taijiquan 88 forem

 

Taijiquan 88 forem (7 hvězd)

 

Je, cvičení, které používali taoističtí mniši k prokládání meditací. Jedná se o intenzivní práci s vnitřní energií, (s technikami dýchání Tuna) která vychází ze zákonitostí a proměn probíhajících ve vesmíru, a v přírodě, a která se aplikuje na lidské tělo, které je chápáno jako zmenšená kopie vesmíru, jehož tvar, pohyby a funkce, jsou podle taoismu podřízeny stejným principům.

Samotný název cvičení, Sedm hvězd, je odvozen z podoby souhvězdí Velkého vozu, jehož tvar a poloha sedmi hvězd, znihž je souhvězdí složeno, se opakuje v sedmi směrech, ve kterých jsou postoje tohoto Taiji prováděny.

Druhý význam názvu, Sedm hvězd, opět souvisí s chodem vesmíru. Tak jako evropská astrologie, tak i taoistické učení tvrdí, že člověka bezprostředně ovlivňuje sedm nejbližších nebeských těles: Měsíc, Slunce, a hvězdy pěti prvků: Merkur (voda) Venuše (kov) Mars (oheň) Jupiter (dřevo) Saturn (země)

Sestava tak pracuje na harmonizaci člověka s chodem těchto planet.

Tato delší forma, je v provedení a aplikaci základních principů a zdravotních účinků stejná, jako forma Taijiquan 24 Jang. Doba provedení 20 – 40 minut.

 

 

Cvičíme ,,Yang Taijiquan 88 “ forem
Speciální tělesná cvičení pro zdraví 
1. ročník
Učivo:
Meditativní ,,Yang Taijiquan 88 “ forem  7 ,, Hvězd “
uspořádání a průběh cvičení 
Časové rozpětí cvičební hodiny - 90 mim.

Úvodní část:
Ji Sao -  Rozcvičení / Zahřívání
1. Rozcvičení, zahřátí těla a příprava na další formy cvičení, / strečink, prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, dechová a relaxační cvičení / slouží k uvedení naší myslí a těla do hlubokého meditativního stavu, vyrovnanosti a otevřeného vědomí. Např.
a. Pao tien tchou / čínské koule, sestava cviků ke stimulaci organizmu
b. Pavana Muktásana / uvolňovací cvičení
c. Nebeská řeka / I. II.
d. Saravhitásana / přípravná cvičení
e. Čandra Namaskár / všeobecné rozcvičení
f. I-tin-ting / cvičení svalů a šlach  atd.

2. Tyto formy a kombinace vnitřních cviků ,,čchi-kung“ nám, slouží na uvolnění a ovládání celého těla, ovládání dýchání a mysli, k relaxaci a aktivaci životní energie ,,Qi“/ čchi /.
3. Zahřívací ,,čchi-kung“ je ,,cvičení pro zdraví“ a nezbytná součást všech výukových programů, Taijiquan / Wing Chun, ve škole W.L.C. /  A.T.C. Beroun

,,Qi gong“, / čchi-kung /
Čínské tradiční způsoby pro udržení zdraví, a prodlužování života.
Do přípravných období jsou zařazena dechová cvičení, statická a dynamická cvičení  vnitřních forem pohybů ,,čchi-kung“, k posilování imunitního systému, přílivu energie a posílení vnitřních orgánů a tkání.
Hui Chun Gong ,                                   Wu – ti ,  Sestava cviků ke zvýšení životní
Omlazující cvičení čínských císařů                              síly a odolnosti organismu           
                                                                                                                                   
2. část,
Zahájení cvičení základních technik a obecných principů
 ,,Taijiquan 88 “ forem
 -    Základní  postoje
- Základní tvary a pohyby rukou
- Postavení těla
- Dýchání při cvičení
- Koordinace mysli, pohybů a dýchání

Hlavní část, ,, Qi Gong ,,Yang Taijiquan 88 “ forem / pohybový ,,čchi-kung“ /
Průpravná cvičení která zvykají člověka na neobvyklý koordinačně náročný pohyb dané formy holých rukou.
- Základní principy a obecná pravidla pohybu umění ,,Taijiquan 42“ forem
- Základní formy kroků, přecházení, a pohyb nohou a rukou a následné:    

Zahájení cvičení meditativní sestavy
,, Yang Taijiquan 88 “ forem, / 7 ,, Hvězd “/


Seznam cviků :

1. Přípravný postoj
2. otevření
3. Uchopení pavího ocasu
4. Jednoduchý bič
5. Zvednutí rukou
6. Roztažení křídel bílého čápa
7. Otření kolena a otočný krok vlevo
8. Brnkání rukama na loutnu
9. Otření kolena otočný krok vlevo a vpravo
10. Brnkání na loutnu
11. Vstoupení, odražení a úder
12. Zdánlivý závěr
13. Zkřížení rukou
14. Návrat k hoře s tygrem
15. Příčné uchopení pavího chvostu
16. Pěst pod loktem
17. Klouzání vzad předloktím vlevo vpravo
18. Příčný let
19. Zvednutí rukou
20. Roztažení křídel bílého čápa
21. Otření kolena  a otočný krok
22. Jehla na mořském dně
23. Napadení pažemi
24. Otočení  postavení bokem a úder
25. Vstoupení odražení a úder
26. Vstoupení a uchopení pavího ocasu
27. Jednoduchý bič
28. Mávání rukama jako mraky
29. Jednoduchý bič
30. Vysoké plesknutí koně
31. Pravý kop
32. Levý kop
33. Otočení a levý kop
34. Otření kolena a otočný krok
35. Vstoupení a spodní úder
36. Bílý had vysouvá jazyk
37. Vstoupení odražení a úder
38. Kop pravou patou
39. Levé postavení ke krotkému tygru
40. Pravé postavení ke krotkému tygru
41. Obrat a kop pravou nohou
42. Úder na protivníkovi uši oběma pěstmi
43. Kop levou patou
44. Otočení a kop pravou patou
45. Vstoupení odražení  a úder
46. Zdánlivý závěr
47. Zkřížení rukou
48. Návrat k hoře s tygrem
49. Příčné uchopení pavího ocasu
50. Krok do strany, jednoduchý bič
51. Rozčísnutí hřívy divokého koně vlevo
52. Vstoupení a uchopení pavího ocasu
53. Jednoduchý bič
54. Práce s člunkem / do 4 stran /
55. Vstoupení a uchopení pavího chvostu
56. Jednoduchý bič
57. Mávání rukama jako plynoucí mraky
58. jednoduchý bič
59. Rozmach dolů
60. Zlatý bažant stojí na jedné noze vlevo
61. Klouzání vzad paží vlevo a vpravo
62. Příčný let
63. Zvednutí rukou
64. Roztažení křídel bílého čápa
65. Otření kolena a otočný krok vlevo
66. Jehla na mořském dně
67. Napadení pažemi
68. Otočení,postavení bokem a úder
69. Vstoupení odražení a úder
70. Vstoupení  a uchopení pavího ocasu
71. Jednoduchý bič
72. Mávání rukama jako plynoucí mraky
73. Jednoduchý bič
74. Vysoké plesknutí koně
75. Zkřížení dlaní hřbety k sobě vlevo
76. Otočení, zkřížení rukou a kop
77. Otření kolena a úder
78. Vstoupení a uchopení pavího ocasu
79. Jednoduchý bič
80. Rozmach dolů
81. Vstoupení k utvoření sedmi hvězd
82. Ústup k horskému tygru
83. Otočení a švihnutí lotosovou nohou
84. Střílení tygra lukem
85. Vstoupení, odražení a úder
86. Zdánlivý závěr
87. Zkřížení rukou
88. Závěr


3. Závěrečná část,
Klidová a relaxační cvičení  ,,Qi gong“    / ochlazování /
V této formě ,,čchi-kungu“ jsou zařazována dechová  a uvolňovací cvičení, cvičení pohyblivosti a svalové relaxace.

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode