Taijiquan Kung fu

 

Cvičíme bojové umění ,,Taijiquan Kung fu “
Speciální tělesná cvičení pro zdraví a sebeobranu 


1. ročník


Učivo:
,, Bojové umění ,,Taijiquan Kung fu“
uspořádání a průběh cvičení 
Časové rozpětí cvičební hodiny - 90 min.

Úvodní část: 
Ji Sao - Rozcvičení / Zahřívání
1. Rozcvičení, zahřátí těla a příprava na další formy cvičení, / strečink, prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, dechová a relaxační cvičení / slouží k uvedení naší myslí a těla do hlubokého meditativního stavu, vyrovnanosti a otevřeného vědomí. Např.
b.   Pavana Muktásana / uvolňovací cvičení
c. Saravhitásana / přípravná cvičení
d. Čandra Namaskár / všeobecné rozcvičení
e.   I-tin-ting / cvičení svalů a šlach  atd.    
f.   Yang ,,Taijiquan 24“ forem
2. Tyto formy a kombinace vnitřních cviků ,,čchi-kung“ nám, slouží na uvolnění a ovládání celého těla, ovládání dýchání a mysli, k relaxaci a aktivaci životní energie ,,Qi“/ čchi /.
3. Zahřívací ,,čchi-kung“ je ,,cvičení pro zdraví“ a nezbytná součást všech výukových programů, Taijiquan / Wing Chun, ve škole W.L.C. /  A.T.C. Beroun

,,Qi gong“, / čchi-kung /
Čínské tradiční způsoby pro udržení zdraví, a prodlužování života.
Do přípravných období jsou zařazena dechová cvičení, statická a dynamická cvičení  vnitřních forem pohybů ,,čchi-kung“, a jejich variant, k posilování imunitního systému, přílivu energie a posílení vnitřních orgánů a tkání.
Kachna si sedá na písčinu , Hra deseti zvířat ,

Cvičení k zapocení Čínské ,, umění energií “.  během jednoho sta kroků.


2. část,
Zahájení,
Chen Taijiquan / navíjení hedvábného vlákna
Yang Taijiquan / tkaní pavoučí sítě
Tvoří ucelený systém tzv., ,,vnitřních“ technik pro boj zblízka, výbušnou sílu, páky, shozy, lepení se, podmetení, naslouchání, jemnost i tvrdost. Vyznavač Taijiquan  při napadení neklade přímý odpor, ale používá řadu jemných, kruhových, nenápadných zato maximálně účinných energických pohybů celého těla, které splývají s hybnou silou útočníka, který nenachází místo na které by se dalo zaútočit.
Protivníka však neporáží síla nebo velikost svalů, ale vnitřní energie. Přestože se Taijiquan cvičí individuálně a velmi pomalu, jeho pohybová struktura je velmi dynamická, a ačkoliv není při cvičení vidět, vyzařovaná energie je přirovnávána k železné tyči obalené bavlnou. Navenek je měkká a jemná, ale uvnitř skrývá sílu, tvrdost a energii ,, deseti tisíc mužů.“
Proto při cvičení forem, stále zdůrazňuji základní principy a zásady Taijiquan, které se v zájmu dosažení maximálního zdravotního působení, a bojových aplikací, musí důsledně dodržovat.

Základní techniky ,,bojového umění Taijiquan“ 
cvičení základních technik a obecných principů,
     -    Daoyin a Tüna / spojení pohybu a hlubokého dechu / čchi-kung
- Postojů / odtlačování, základní postoje, a
- Pohyb nohou / podmetení, shozy atd.
- Procvičování rukou / pozic, pohybů, zatlačení, odražení atd.
- Bojové aplikace / jednotlivých forem Taijiquan
- Základní techniky / 8 energií a jejich aplikace
     -   Citlivé body lidského těla / k okamžité paralizaci útočníka
- Tuej šou / tlačící, lepící se ruce, páky, a aplikace bojových principů
- Bojové aplikace / volný boj
-    Šerm mečem / sparring

Spojení bojového umění ,,Taijiquan“ s technikami ,, Daoyin a Tüna“
Daoyin / taojin / koncentrované vynaložení ,,vnitřní“ síly, znamená aktivaci končetin a trupu pomocí ,,vnitřní“ síly řízené myslí. / souběžně s ohýbáním a nakláněním, natahováním a stahováním končetin /. 
Druhou obdobnou technikou je tzv. ,,Tüna“/ tina / cvičení hlubokého dýchání břichem, tato kombinace koordinovaných pohybů rukou a nohou, těla, očí a jednotlivých pohybů / kroků / ve formách Taijiquan s technikami ,,taojin a tina,, je kompletní systém cvičení, charakterizovaný spojením ,,vnitřní a vnější“ síly, kde se vnitřně cvičí dech a navenek svaly, kosti a kůže. Proto jsou při cvičení forem ,,čchi-kung“ a Taijiquan, dech, vědomí a pohyby velmi úzce propojeny.
 
Praktická cvičení, základních technik, nácvik,
,, 8 forem energie ,,Qin ,, / čchin / a jejich aplikace
I když se běžně říká že při správné aplikaci principů Taijiquan je možno čtyřmi uncemi odvrátit sílu tisíce uncí, nezapomínejte, že je ale potřeba mít tyto čtyři unce. Pravidlo ,,použij mysl, nikoli sílu“, je v podstatě jinou formou interakce principů Jin a Jang. Při cvičení musíte mít na mysli naprostou uvolněnost spolu  s naprostou koordinací pohybů.
Jen tak předejdete stavu, kdy se vaše tělo nachází ,,bez ducha“ – to není pravý stav Taijiquan. Pokud vaše Taiji, obsahuje ,,měkkost i tvrdost“ můžete povzbudit  svého ducha, posílit a zvýšit vaši duševní energii a zlepšit zdravotní kondici.

1. Vpřed působící tlačná síla.
2. Vzad působící tažná síla.
3. Tlačná  síla.
4. Odstrkující.
5. Srážející.
6. Rozštěpená.
7. Qin, Loktem.
8, Qin, ramenem.
                     
-    Všechny je můžeme najít ve všech sestavách a formách Taijiquan.
-    Formou však rozvíjíme hlavně postoje  a pohyby.
-    Osm druhů čchin, se procvičuje především cvičením ,,Tuej šou, a Či šou,“ 
      sebeobrannými aplikacemi.

Cvičení ve dvojici ,,Tuej-šou“ / tlačící ruce /
Tuej-šou / tlačící ruce / forma cvičení ve dvojicích, která má jak zdravotní účinky, tak i možnosti využití v boji.

Základní formy a nácvik cvičení Tuej-šou / tlačící ruce /
      -    Jednoruční / otevřené, jednou rukou
- Dvouruční / rovné, oběma rukama
- Statické / na místě, čtyřma rukama
- V pohybu / s pohybem nohou, v před a vzad
- Vychylování

Bojový program.
Bojové sebeobranné aplikace, jednotlivých forem ,,Taijiquan“ Chen / Yang
Základní nácvik obrany a aplikací forem pohybů a principů Taijiquan / proti základním druhům konvenčních útoků beze zbraně a se zbraní, viz., učivo Wing chun -W.l.C.

Poslední stupněm je umění šermu, s mečem / cvičný boj.
Forma cvičení s partnerem, má stejně jako formy Taijiquan, forma Tuej-šou a meč, jak zdravotní účinky, tak i možnosti využití v boji.


3. Závěrečná část:
Klidová a relaxační cvičení  ,,Qi gong“    / ochlazování /
V této formě ,,čchi-kungu“ jsou zařazována dechová  a uvolňovací cvičení, cvičení pohyblivosti a svalové relaxace.

 

 

 

 

 


 


 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode