Taijiquan "Tygříků"

 

Cvičíme ,,Taijiquan a Wing Chun kung fu “
Speciální tělesná cvičení pro zdraví


Dětí  4 – 6 let


1. ročník


,, Tygříků ,,


Učivo:
uspořádání a průběh cvičení
Časové rozpětí cvičební hodiny - 90 mim.

Úvodní část:
Zahrnuje poučení o pohybu, chování ve skupině, a živé cvičební aktivity formou hry a zábavy, bez nezdravé soutěžní a sportovní rivality.
Rozcvičení, zahřívání, a pestrá emocionální cvičení
Rozcvičení, zahřátí těla a příprava na další formy cvičení, / strečink, prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, dechová a relaxační cvičení /. Do přípravných období jsou zařazena dechová cvičení, statická a dynamická  všeobecně rozvíjející cvičení, pro rozvoj vnitřních orgánů a k posilování imunitního systému dětí, posílení, obratnosti, uvolnění a protažení.

Průpravná cvičení,
Hlavním úkolem průpravné části, je výchova k všeobecné pohybové koordinaci, a procvičení celého pohybového systému, pomocí různých forem průpravných cvičení, která rozvíjejí odvahu a rozhodnost, a zároveň přispívají k rozvoji potřebných psychofyzických vlastností.
1. fáze motorického učení
Cílem 1. fáze motorického učení je zlepšit a udržet správné držení těla, zvětšování rozsahu kloubní pohyblivosti a pohyblivosti páteře, posílení. vnitřních orgánů a svalů. 
- Technika pádů  na místě, v pohybu z výšky, židle atd. – úrazová prevence,
- Cvičení obratnosti / úpolové dovednosti ve dvojicích, na pomůckách atd.
- Cvičení obrany proti uchopení, odstrčení atd.
- Demo Team ,,Tygříků “ / ukázkový program dovedností všech nejmenších
 
Hlavní část:
Cvičení  sestavy  ,,23“ forem, Shaolinského Kung fu ,,Boj dvou tygrů“


Seznam cviků :

1. Zahajovací póza
2. Boj dvou tygrů
3. Ležící tygr čeká na kořist
4. Hladový tygr objímá kámen
5. Odvalit kámen a hledat cestu
6. Neviditelně pronikat do jeskyně
7. Tygr tlačí horu
8. Hladový tygr chytá kořist
9. Leopard prochází lesem
10. Obrácení větrů
11. Drak vylézá z jezera
12. Černý tygr třese pazourama
13. Pět drápů seká do hlavy
14. Černý tygr prokládá cestu lesem
15. Leopard se otřásá / od prachu
16. Bílá zmije se natahuje
17. Bílý jeřáb stojí na jedné noze
18. Bílý tygr se dívá na měsíc
19. Zlatý leopard rozbíjí kámen
20. Tygr prosekává ocasem cestu lesem
21. Neviditelné vniknutí do jeskyně
22. Bílý jeřáb hledá kořist
23. Závěrečná pozice
12. Černý tygr třese pazourama

Závěrečná část:
Uklidnění organizmu / hrou /
V této části jsou zařazena hravou formou uvolňovací cvičení, cvičení pohyblivosti a svalová relaxace,  dechová cvičení / zpívání s bubnem, mísami atd.

                                                                                                  Lektor, JOSEF PROŠEK

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode