Tajiquan 18 forem

 

 

Cvičíme Chen ,,Taijiquan 18“ forem
Speciální tělesná cvičení pro zdraví
1. ročník
Učivo:
Chen ,,Taijiquan 18 “ forem  ,, Navíjení hedvábného vlákna “
uspořádání a průběh cvičení:
Časové rozpětí cvičební hodiny - 90 mim.

Úvodní část:
Ji Sao - Rozcvičení / Zahřívání
1. Rozcvičení, zahřátí těla a příprava na další formy cvičení, / strečink, prevence a korekce svalových dysbalancí, průpravná, dechová a relaxační cvičení / slouží k uvedení naší myslí a těla do hlubokého meditativního stavu, vyrovnanosti a otevřeného vědomí. Např.
a. Pao tien tchou / čínské koule, sestava cviků ke stimulaci organizmu
b. Pavana Muktásana / uvolňovací cvičení
c. Nebeská řeka / I. II.
d. Saravhitásana / přípravná cvičení
e. Čandra Namaskár / všeobecné rozcvičení
f. I-tin-ting / cvičení svalů a šlach  atd.

2. Tyto formy a kombinace vnitřních cviků ,,čchi-kung“ nám, slouží na uvolnění a ovládání celého těla, ovládání dýchání a mysli, k relaxaci a aktivaci životní energie ,,Qi“/ čchi /.
3. Zahřívací ,,čchi-kung“ je ,,cvičení pro zdraví“ a nezbytná součást všech výukových programů, Taijiquan / Wing Chun, ve škole W.L.C. /  A.T.C. Beroun

,,Qi gong“, / čchi-kung /
Čínské tradiční způsoby pro udržení zdraví, a prodlužování života.
Do přípravných období jsou zařazena dechová cvičení, statická a dynamická cvičení  vnitřních forem pohybů ,,čchi-kung“, k posilování imunitního systému, přílivu energie a posílení vnitřních orgánů a tkání.
Zhuang Gong ,                                              Chan Si Gong ,
Umění sloupu  / postoje                                            Umění navíjení hedvábného vlákna -
                                                                               princip krouživé energie.
2. část,
Zahájení cvičení základních technik a obecných principů 
Chen ,,Taijiquan 18 “ forem / Navíjení hedvábného vlákna /
 -    Základní  postoje
- Základní tvary a pohyby rukou
- Postavení těla
- Dýchání při cvičení
- Koordinace mysli, pohybů a dýchání

Hlavní část, ,, Qi Gong Taijiquan 18 “ forem / pohybový ,,čchi-kung“ /
Průpravná cvičení která zvykají člověka na neobvyklý koordinačně náročný pohyb dané formy holých rukou.
- Základní principy a obecná pravidla pohybu umění  ,,Chen Taijiquan 18“forem
- Základní formy kroků, přecházení, a pohyb nohou a rukou a následné:

Zahájení cvičení 1. části staré formy stylu ,,Chen “ 
,, Chen Taijiquan 18 “ forem / Navíjení hedvábného vlákna /

Seznam cviků :

1. Zahajovací póza
2. Odhrň oděv na stranu
3. Tin-kang tluče na hmoždíř
4. 6 pečetí
5. Drak usedá
6. 4 uzavření
7. Ruka jako bič
8. Bílý jeřáb rozpíná křídla
9. Oprášení kolena
10. Ruka jako bič
11. Šikmá chůze
12.  Skrytý úder
13. Obrat a stranový kop vlevo
14. Prázdný krok stlakem dlaní dolů a kop
15. Ruce jako mraky
16. Obrat těla a lotosový kop
17. Vystřelit na tygra
18. Tin-kang tluče na hmoždíř a závěrečná póza

 


3. Závěrečná část:
Klidová a relaxační cvičení  ,,Qi gong“    / ochlazování /
V této formě ,,čchi-kungu“ jsou zařazována dechová  a uvolňovací cvičení, cvičení pohyblivosti a svalové relaxace.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode